Trường Ngoại ngữ & Xã hội Nhân văn

Chuyên ngành Tiếng Nhật (HP)

Tiếng Nhật (HP) là gì?

 

Tiếng Nhật (HP) là một trong những chuyên ngành của ngành Ngôn ngữ Nhật bên cạnh các chuyên ngành Tiếng Nhật Biên - Phiên dịch, Tiếng Nhật Du lịch, Tiếng Nhật Thương mại. Chương trình Tiếng Nhật (HP) đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao đảm nhận được các vị trí cần sử dụng tiếng Nhật trình độ vượt trội tại các cơ quan quản lý, tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

 

Chuyên ngành Tiếng Nhật Chất lượng Cao

 

Đặc trưng của ngành học

 

Đại học Duy Tân là đơn vị thứ hai ở Đà Nẵng có đào tạo chuyên ngành Tiếng Nhật chất lượng cao. Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Tiếng Nhật (HP) ở Đại học Duy Tân thành thạo tiếng Nhật với 4 kĩ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết có trình độ tiếng Nhật đạt bậc 5/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương N1, kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT) và ngoại ngữ 2 (tiếng Anh) đạt bậc 4/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; có nhiều cơ hội tiếp tục du học ở Nhật Bản với nhiều chương trình học bổng toàn phần hoặc bán phần thông qua mối quan hệ mật thiết của trường với hệ thống giáo dục và doanh nghiệp tại Nhật Bản.

 

Ví trí ngành học với Kinh tế Đà Nẵng

 

Tại Đà Nẵng, tính đến tháng 9/2020, Nhật Bản là quốc gia dẫn đầu về số vốn đăng ký đầu tư với 214 dự án và tổng vốn hơn 816 triệu USD, chiếm gần 25% tổng số dự án đầu tư nước ngoài và hơn 23% tổng vốn đăng ký đầu tư nước ngoài tại thành phố.

 

Nhu cầu về nguồn nhân lực biết tiếng Nhật tại Việt Nam cũng như Đà Nẵng ở các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư từ Nhật Bản gia tăng nhanh chóng.

 

Ngoài ra, hiện nay các viện, các trung tâm và các cơ quan nghiên cứu khoa học xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ sở đào tạo, báo chí,… ở khu vực miền Trung nói chung, Đà Nẵng nói riêng đang có nhu cầu cao về tuyển dụng nhân lực ngành Ngôn ngữ Nhật có chất lượng cao và trình độ tiếng Nhật vượt trội.


Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.