Trường Ngoại ngữ

Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

Ngành NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC có ngành đào tạo:

 

Tên Ngành/Chuyên ngành

Mã Ngành/Chuyên ngành (CN)

Tổ hợp môn Xét tuyển

Xét tuyển theo kết quả thi THPT

Xét tuyển theo HỌC BẠ THPT

NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC

Tiếng Trung Biên - Phiên dịch

Tiếng Trung Du lịch

7220204

(Mã CN: 703)

(Mã CN: 707)

1.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01)
2.Văn, Sử, Ngoại ngữ (D14)
3.Văn, Địa,Ngoại ngữ (D15)
4.Văn, KHTN, Ngoại ngữ (D72)
1.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01)
2.Toán, Sử, Ngoại ngữ (D09)
3.Văn, Sử, Ngoại ngữ (D14)
4.Văn, Địa, Ngoại ngữ (D15)

 

Các chuyên ngành đào tạo:

 

* Tiếng Trung Biên - Phiên dịch (Mã ngành: 7220204; Mã chuyên ngành: 703)

Chương trình đào tạo cung cấp kiến thức và kỹ năng để sinh viên ngay khi tốt nghiệp có thể vận dụng tiếng Trung trong công tác có liên quan đến các lĩnh vực Du lịch; hiểu biết tốt về lịch sử văn hóa, đời sống, kinh tế của người dân Việt Nam và Trung Quốc, cũng như các quốc gia nói tiếng Trung Quốc khác. Tìm hiểu về đào tạo chuyên ngành Tiếng Trung Biên-Phiên dịch của Đại học Duy Tân tại đây: Tiếng Trung Biên-Phiên dịch.

 
* Tiếng Trung Du lịch (Mã ngành: 7220204; Mã chuyên ngành: 707)

Sinh viên sẽ nắm chắc những kiến thức cơ bản về mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hóa, để có thể giao tiếp thành công trong môi trường liên văn hóa. Đồng thời có kiến thức tổng quan về du lịch, lữ hành, điều hành tour du lịch nước ngoài để bổ trợ cho công việc chuyên môn bên cạnh kiến thức tiếng Trung. Tìm hiểu về đào tạo chuyên ngành Tiếng Trung Du lịch của Đại học Duy Tân tại đây: Tiếng Trung Du lịch.

 
 
 
 
Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.