Trường Ngôn ngữ & Xã hội Nhân văn

Ngành Luật

Ngành LUẬT có chuyên ngành đào tạo:

 

Tên Ngành/Chuyên ngành

Mã Ngành/Chuyên ngành (CN)

Tổ hợp môn Xét tuyển

Xét tuyển theo kết quả thi THPT

Xét tuyển theo HỌC BẠ THPT

LUẬT

Luật học

7380101

(Mã CN: 606)

1.Toán, Lý, Hóa (A00)
2.Văn, Sử, Địa (C00)
3.Văn, Toán, KHXH (C15)
4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01)
1.Toán, Lý, Hóa (A00)
2.Toán, Lý, Ngoại ngữ (A01)
3.Văn, Sử, Địa (C00)
4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01)

 

Chuyên ngành đào tạo:

 
* Luật học (Mã ngành: 7380101; Mã chuyên ngành: 606)

Đào tạo theo thiên hướng ứng dụng và thực nghiệm, ngoài việc học các lý thuyết và Luật trên lớp, sinh viên Luật ở Đại học Duy Tân còn được học tại các cơ quan pháp chế, tòa án, viện kiểm soát, và doanh nghiệp để có thể tích lũy và phát triển các kỹ năng cũng như kiến thức thực tế về Luật. Tìm hiểu về đào tạo chuyên ngành Luật học của Đại học Duy Tân tại đây: Luật học.

 
 
Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.