Trường Ngôn ngữ & Xã hội Nhân văn

Ngành Ngôn ngữ Nhật

Ngành NGÔN NGỮ NHẬT có chuyên ngành đào tạo:

 

Tên Ngành/Chuyên ngành

Mã Ngành/Chuyên ngành (CN)

Tổ hợp môn Xét tuyển

Xét tuyển theo kết quả thi THPT

Xét tuyển theo HỌC BẠ THPT

NGÔN NGỮ NHẬT

Tiếng Nhật Biên - Phiên dịch

Tiếng Nhật Du lịch

Tiếng Nhật Thương mại

7220209

(Mã CN: 704)

(Mã CN: 708)

(Mã CN: 804)

1.Toán, Lý, Ngoại ngữ (A01)
2.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01)
3.Văn, Sử, Ngoại ngữ (D14)
4.Văn, Địa, Ngoại ngữ (D15)
1.Toán, Lý, Ngoại ngữ (A01)
2.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01)
3.Văn, Sử, Ngoại ngữ (D14)
4.Văn, Địa, Ngoại ngữ (D15)

 

Các chuyên ngành đào tạo:

 
* Tiếng Nhật Biên - Phiên dịch (Mã ngành: 7220209; Mã chuyên ngành: 704)

 

Biên - Phiên dịch tiếng Nhật là một trong những công việc mà công cụ lao động chính là ngôn ngữ, đòi hỏi nguồn kiến thức sâu rộng về lĩnh vực chuyên ngành, đảm bảo ngôn ngữ đích phải được dịch đầy đủ, sát nghĩa từ ngôn ngữ nguồn. Tìm hiểu về đào tạo chuyên ngành Tiếng Nhật Biên-Phiên dịch của Đại học Duy Tân tại đây: Tiếng Nhật Biên-Phiên dịch.

 
* Tiếng Nhật Du lịch (Mã ngành: 7220209; Mã chuyên ngành: 708)
 
Có thêm một ngoại ngữ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc phát triển nghề nghiệp cũng như thăng tiến của bản thân. Vậy nếu đã yêu thích ngoại ngữ, nếu đã quan tâm đến tiếng Nhật - một ngôn ngữ “khát” nhân lực cùng sở thích muốn làm việc trong ngành du lịch thì tại sao lại không chọn học chuyên ngành Tiếng Nhật Du lịch tại trường Ngoại ngữ Đại học Duy Tân? Tìm hiểu về đào tạo chuyên ngành Tiếng Nhật Du lịch của Đại học Duy Tân tại đây: Tiếng Nhật Du lịch.
 
* Tiếng Nhật Thương mại (Mã ngành: 7220209; Mã chuyên ngành: 804)

 

Đại học Duy Tân là đơn vị đầu tiên ở Đà Nẵng có đào tạo chuyên ngành Tiếng Nhật thương mại. Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Tiếng Nhật thương mại ở Đại học Duy Tân thành thạo tiếng Nhật với 4 kĩ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết có trình độ tiếng Nhật đạt bậc 5/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, có kiến thức sâu rộng về ngôn ngữ, văn hóa, kinh tế, xã hội Nhật Bản...Tìm hiểu về đào tạo chuyên ngành Tiếng Nhật Thương mại của Đại học Duy Tân tại đây: Tiếng Nhật Thương mại

 
 
 
 
 
Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.