Trường Ngôn ngữ & Xã hội Nhân văn

Ngành Ngôn Ngữ Hàn Quốc

Ngành NGÔN NGỮ HÀN QUỐC có chuyên ngành đào tạo:

 

Tên Ngành/Chuyên ngành

Mã Ngành/Chuyên ngành (CN)

Tổ hợp môn Xét tuyển

Xét tuyển theo kết quả thi THPT

Xét tuyển theo HỌC BẠ THPT

NGÔN NGỮ HÀN QUỐC

Tiếng Hàn Biên - Phiên dịch

Tiếng Hàn Du lịch

Tiếng Hàn Thương mại

7220210

(Mã CN: 705)

(Mã CN: 706)

(Mã CN: 805)

1.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01)
2.Văn, Sinh, Ngoại ngữ (D13)
3.Toán, Sử, Ngoại ngữ (D09)
4.Toán, Địa, Ngoại ngữ (D10)
1.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01)
2.Văn, Sinh, Ngoại ngữ (D13)
3.Toán, Sử, Ngoại ngữ (D09)
4.Toán, Địa, Ngoại ngữ (D10)

 

Các chuyên ngành đào tạo:

 

* Tiếng Hàn Biên - Phiên dịch (Mã ngành: 7220210; Mã chuyên ngành: 705)

Các bạn sẽ được trang bị kiến thức chuyên sâu về cách thức biên dịch, phiên dịch, vốn ngữ pháp đặc thù trong lĩnh vực dịch thuật, các thuật ngữ cơ bản về các lĩnh vực chuyên ngành;… Tìm hiểu về đào tạo chuyên ngành Tiếng Hàn Biên-Phiên dịch của Đại học Duy Tân tại đây: Tiếng Hàn Biên-Phiên dịch.

 
 
* Tiếng Hàn Du lịch (Mã ngành: 7220210; Mã chuyên ngành: 706)

Chương trình đào tạo cung cấp các kiến thức tổng quan bằng tiếng Hàn với các lĩnh vực du lịch, lữ hành, điều hành tour du lịch nước ngoài, được tham gia các hoạt động trải nghiệm tại các nhà hàng, khách sạn, resort, sân golf có khách Hàn Quốc, và có cơ hội học tập tại Hàn Quốc. Tìm hiểu về đào tạo chuyên ngành Tiếng Hàn Du lịch của Đại học Duy Tân tại đây: Tiếng Hàn Du lịch.

 
* Tiếng Hàn Thương mại (Mã ngành: 7220210; Mã chuyên ngành: 805)

Tiếng Hàn Thương mại là ngành học đào tạo những cử nhân thành thạo tiếng Hàn, có kiến thức về đất nước, văn hóa - xã hội Hàn Quốc, đặc biệt có kiến thức tổng quan về kinh tế, thương mại, kiến thức cơ bản về nghiệp vụ văn phòng, xuất nhập khẩu, quản lý nhân sự, có hiểu biết về các doanh nghiệp Hàn Quốc,... Tìm hiểu ngành Tiếng Hàn Thương mại của Đại học Duy Tân tại đây: Tiếng Hàn Thương mại.

 
 
 
Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.