Trường Ngôn ngữ & Xã hội Nhân văn

Ngành Ngôn ngữ Anh

Ngành NGÔN NGỮ ANH có chuyên ngành đào tạo:

 

Tên Ngành/Chuyên ngành

Mã Ngành/Chuyên ngành (CN)

Tổ hợp môn Xét tuyển

Xét tuyển theo kết quả thi THPT

Xét tuyển theo HỌC BẠ THPT

NNGÔN NGỮ ANH 

Tiếng Anh Biên - Phiên dịch

Tiếng Anh Du lịch

Tiếng Anh Thương mại

7220201

(Mã CN: 701)

(Mã CN: 702)

(Mã CN: 801)

1.Văn, Toán, Anh (D01)
2.Văn, Sử, Anh (D14)
3.Văn, Địa, Anh (D15)
4.Văn, KHTN, Anh (D72)
1.Văn, Toán, Anh (D01)
2.Văn, Sử, Anh (D14)
3.Văn, Địa, Anh (D15)
4.Toán, Lý, Anh (A01)

 

Các chuyên ngành đào tạo:

 
* Tiếng Anh Biên - Phiên dịch (Mã ngành: 7220201; Mã chuyên ngành: 701)
Thế giới mở cửa, nhu cầu nhân lực Biên - Phiên dịch tiếng Anh phục vụ công tác giao lưu, đối ngoại của các cơ quan, doanh nghiệp lớn hơn bao giờ hết. Ngành Biên - Phiên dịch không chỉ trang bị cho sinh viên các kiến thức về ngôn ngữ như từ vựng, ngữ pháp mà còn trang bị cho sinh viên khoa ngoại ngữ các kiến thức về văn hoá và khoa học kỹ thuật. Tìm hiểu về đào tạo chuyên ngành Tiếng Anh Biên-Phiên dịch của Đại học Duy Tân tại đây: Tiếng Anh Biên-Phiên dịch.
 
* Tiếng Anh Du lịch (Mã ngành: 7220201; Mã chuyên ngành: 702)

Biên dịch viên, phiên dịch viên, chuyên viên tư vấn... trong lĩnh vực Du lịch, Lữ hành, phục vụ trong hệ thống nhà hàng, khách sạn,... là một trong những nghề rất được quan tâm hiện nay. Tìm hiểu về đào tạo chuyên ngành Tiếng Anh Du lịch của Đại học Duy Tân tại đây: Tiếng Anh Du lịch.

* Tiếng Anh Thương mại (Mã ngành: 7220201; Mã chuyên ngành: 801)
 
 

 

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.