Khối ngành Khoa học Xã hội & Nhân văn

Ngành Việt Nam học

Ngành VIỆT NAM HỌC có chuyên ngành đào tạo:

 

Tên Ngành/Chuyên ngành

Mã Ngành/Chuyên ngành (CN)

Tổ hợp môn Xét tuyển

Xét tuyển theo kết quả thi THPT

Xét tuyển theo HỌC BẠ THPT

VIỆT NAM HỌC

Văn hóa Du lịch

Văn hóa Du lịch Việt Nam (HP)

7310630

(Mã CN: 605)

(Mã CN: 605(HP))

1.Văn, Sử, Địa (C00)
2.Văn, Toán, KHXH (C15)
3.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01)
4.Toán, Lý, Ngoại ngữ (A01)
1.Văn, Sử, Địa (C00)
2.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01)
3.Văn, Toán, Lý (C01)
4.Toán, Lý, Ngoại ngữ (A01)

 

Chuyên ngành đào tạo:

 

* Văn hoá Du lịch (Mã ngành: 7310630; Mã chuyên ngành: 605)

Du lịch tại Tp. Đà Nẵng đang thiên về nghỉ dưỡng nhưng các hoạt động văn hóa phục vụ du lịch lại khá nghèo nàn. Nghiên cứu để tìm ra những cái hay cái đẹp trong các loại hình văn hóa để đề xuất triển khai sẽ là một việc làm rất thiết thực để lưu chân du khách khi đến tham quan Đà Nẵng. Tìm hiểu về đào tạo chuyên ngành Văn hóa Du lịch của Đại học Duy Tân tại đây: Văn hóa Du lịch.

 
 
* Văn hoá Du lịch Việt Nam (HP) (Mã ngành: 7310630; Mã chuyên ngành: 605(HP))

Theo học chuyên ngành Văn hóa Du lịch Việt Nam (HP), sinh viên sẽ được cung cấp những kiến thức về văn hóa, lịch sử của nhiều nền văn hóa khác nhau và có những trải nghiệm thực tiễn về: văn hóa ẩm thực, văn hóa ứng xử, giao tiếp, trang phục, âm nhạc, kiến trúc,… Tìm hiểu về đào tạo chuyên ngành Văn hóa Du lịch Việt Nam (HP) của Đại học Duy Tân tại đây: Văn hóa Du lịch Việt Nam (HP).

 

Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.