Trường Ngôn ngữ & Xã hội Nhân văn

Ngành Luật Kinh tế

Ngành LUẬT KINH TẾ có chuyên ngành đào tạo:

 

Tên Ngành/Chuyên ngành

Mã Ngành/Chuyên ngành (CN)

Tổ hợp môn Xét tuyển

Xét tuyển theo kết quả thi THPT

Xét tuyển theo HỌC BẠ THPT

 LUẬT KINH TẾ

Luật Kinh tế

Luật Kinh doanh (HP)

7380107

(Mã CN: 609)

(Mã CN: 609(HP))

1.Toán, Lý, Hóa (A00)
2.Văn, Sử, Địa (C00)
3.Văn, Toán, KHXH (C15)
4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01)
1.Toán, Lý, Hóa (A00)
2.Toán, Lý, Ngoại ngữ (A01)
3.Văn, Sử, Địa (C00)
4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01)

 

Chuyên ngành đào tạo:

 
* Luật Kinh tế (Mã ngành: 7380107; Mã chuyên ngành: 609)

Theo học chuyên ngành Luật Kinh tế tại Đại học Duy Tân, sinh viên sẽ được trang bị đầy đủ các kiến thức chuyên sâu về luật pháp, kinh tế, đồng thời được lĩnh hội đầy đủ các kỹ năng, kết hợp với khả năng sử dụng ngôn ngữ chuyên môn, thuật ngữ pháp lý chuyên ngành nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong quá trình thực hành nghề nghiệp cũng như trong công việc khi ra trường. Tìm hiểu về đào tạo chuyên ngành Luật Kinh tế của Đại học Duy Tân tại đây: Luật Kinh tế.

 
* Luật Kinh doanh (HP) (Mã ngành: 7380107; Mã chuyên ngành: 609(HP))

Luật kinh doanh là một trong những ngành nghề không thể thiếu của nền kinh tế tri thức hiện đại, gắn liền với sứ mệnh định hướng và kiến tạo, đảm bảo cho môi trường kinh doanh công bằng và bền vững. Tìm hiểu về đào tạo chuyên ngành Luật Kinh doanh (HP) của Đại học Duy Tân tại đây: Luật Kinh doanh (HP).

 
 
Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.