Trường Ngôn ngữ & Xã hội Nhân văn

Chuyên ngành Luật Kinh tế

Luật Kinh tế là gì?

 

Luật kinh tế là hệ thống các quy phạm pháp luật do mỗi quốc gia ban hành để quản lý quá trình sản xuất kinh doanh giữa các chủ thể kinh doanh với nhau và quản lý kinh tế của nhà nước. Luật kinh tế ra đời nhằm định hướng chính sách, giải quyết các tranh chấp trong kinh doanh và đảm bảo quy trình hoạt động của các doanh nghiệp trong quá trình trao đổi, giao thương cả trong nước và ngoài nước.

 

Chuyên ngành Luật Kinh tế

 

Đặc trưng của ngành học

 

Với truyền thống và uy tín cao trong các chương trình đào tạo về lĩnh vực Kinh tế và Quản trị, tại Đại học Duy Tân, sinh viên Luật Kinh tế được đào tạo kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về pháp luật, thực tiễn pháp lý, pháp luật thị trường, khả năng nghiên cứu và xử lý những vấn đề pháp lý đặt ra trong thực tiễn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và quản lý Nhà Nước đối với nền kinh tế Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.

 

LiveStream Tư vấn Tuyển sinh nhóm ngành Kế toán, Kiểm toán, Quản trị, Luật

 

Vị trí ngành học với Kinh tế Đà Nẵng

 

- Trong những năm qua, thành phố Đà Nẵng đã và đang phát triển nhanh chóng, nhu cầu nhân sự phụ trách các công tác pháp chế của doanh nghiệp hoặc hành nghề luật kinh doanh ngày càng cao.

- Tốt nghiệp ngành Luật Kinh tế, sinh viên có thể trở thành: Chuyên gia tư vấn pháp lý, phân tích, đánh giá, giải quyết các vấn đề phát sinh trong kinh doanh, các hoạt động kinh doanh và đảm bảo các hoạt động của tổ chức đúng chủ trương, chính sách của nhà nước và các công ước quốc tế có liên quan đến lĩnh vực kinh tế; Chuyên viên thực hiện các dịch vụ pháp lý của luật sư hoặc người hành nghề luật sư; Chuyên viên tư vấn pháp luật, chuyên viên lập pháp, hành pháp và tư pháp trong các tổ chức dịch vụ pháp luật; Chuyên viên tư vấn tài chính, hỗ trợ khách hàng,...

 

Phương thức Xét tuyển

 

- Xét tuyển thẳng thí sinh theo quy chế của Bộ GD&ĐT và Ưu tiên xét tuyển thẳng theo qui định của trường,

- Xét tuyển dựa vào Kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia HCM & Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2024,

- Xét kết quả kỳ thi THPT năm 2024 vào TẤT CẢ các ngành đào tạo của trường,

-  Xét kết quả Học bạ THPT cho tất cả các ngành: bằng 1 trong 2 hình thức sau

+ Dựa vào kết quả học tập năm lớp 12, cột trung bình cả năm của môn xét tuyển, hoặc

+ Dựa vào kết quả điểm Trung bình môn năm lớp 11 & điểm học kỳ 1 lớp 12

 

 

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.