Trường Ngôn ngữ & Xã hội Nhân văn

Ngành Quan hệ Quốc tế

Ngành QUAN HỆ QUỐC TẾ có chuyên ngành đào tạo:

 

Tên Ngành/Chuyên ngành

Mã Ngành/Chuyên ngành (CN)

Tổ hợp môn Xét tuyển

Xét tuyển theo kết quả thi THPT

Xét tuyển theo HỌC BẠ THPT

QUAN HỆ QUỐC TẾ

Quan hệ Quốc tế (chương trình tiếng Anh)

Quan hệ Quốc tế (HP)

7310206

(Mã CN: 608)

(Mã CN: 608(HP))

1.Văn, Sử, Địa (C00)
2.Văn, Toán, KHXH (C15)
3.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01)
4.Toán, Lý, Ngoại ngữ (A01)
1.Văn, Sử, Địa (C00)
2.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01)
3.Văn, Toán, Lý (C01)
4.Toán, Lý, Ngoại ngữ (A01)

 

Chuyên ngành đào tạo:

 
* Quan hệ Quốc tế - chương trình tiếng Anh (Mã ngành: 7310206; Mã chuyên ngành: 608)

Trước bối cảnh toàn cầu hóa, ngôn ngữ Anh văn đang thể hiện vai trò quan trọng là cầu nối để các bạn sinh viên dễ dàng tiếp cận với những công việc liên quan đến các đối tác quốc tế, mở ra nhiều cơ hội phát triển tương lai. Tìm hiểu về đào tạo chuyên ngành Quan hệ Quốc tế (chương trình tiếng Anh) của Đại học Duy Tân tại đây: Quan hệ Quốc tế (chương trình tiếng Anh).

 
* Quan hệ Quốc tế (HP) (Mã ngành: 7310206; Mã chuyên ngành: 608(HP))

Đây là một trong những ngành học đang được xem là “hot” nhất trong số các ngành khoa học xã hội hiện nay, là một ngành của chính trị học, nghiên cứu về ngoại giao và các vấn đề toàn cầu giữa các nước. Tìm hiểu về đào tạo chuyên ngành Quan hệ Quốc tế (HP) của Đại học Duy Tân tại đây: Quan hệ Quốc tế (HP).

 

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.