Chương trình Du học

Chuyên ngành Công nghệ Thông tin TROY

Công nghệ Thông tin TROY là gì?

 

Theo học ngành này, sinh viên được cung cấp kiến thức nền tảng về Khoa học Máy tính, các  kiến thức chuyên sâu về những lĩnh vực rất mới như: điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo (AI)...

 

Chuyên ngành Khoa học Máy tính TROY

 

Đặc trưng của ngành học

 

Chuyên ngành Khoa học Máy tính ở Đại học Duy Tân tập trung vào việc đào tạo ra các nhân sự phát triển phần mềm và hệ thống chuyên nghiệp hay các nghiên cứu viên về thuật toán và giải thuật.

 

Ví trí ngành học với Kinh tế Đà Nẵng

 

Tp. Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2025, Công nghệ Thông tin sẽ đóng góp vào 10% GRDP của thành phố, và đến năm 2030, con số đó sẽ là 15% GRDP. Do đó, tốt nghiệp ngành Công nghệ Thông tin TROY, sinh viên có thể trở thành:

 

  • Kỹ sư máy tính;
  • Kỹ sư hệ thống;
  • Lập trình viên;
  • Trưởng phòng Công nghệ (CTO);
  • Giám đốc kỹ thuật Công nghệ thông tin;
  • Kiến trúc sư kỹ thuật;
  • Quản lý hỗ trợ kỹ thuật;
  • Trưởng phòng dịch vụ Công nghệ thông tin;
  • Kỹ sư ứng dụng.

 

Phương thức Xét tuyển

 

- Xét tuyển thẳng thí sinh theo quy chế của Bộ GD&ĐT và Ưu tiên xét tuyển thẳng theo qui định của trường,

- Xét tuyển dựa vào Kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia HCM & Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022,

- Xét kết quả kỳ thi THPT vào TẤT CẢ các ngành đào tạo của trường,

-  Xét kết quả Học bạ THPT cho tất cả các ngành: bằng 1 trong 2 hình thức sau

+ Dựa vào kết quả học tập năm lớp 12, cột trung bình cả năm của môn xét tuyển, hoặc

+ Dựa vào kết quả điểm Trung bình môn năm lớp 11 & điểm học kỳ 1 lớp 12

 

 

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.