Đào tạo Từ xa/Bằng 2/Liên thông

Ngành Ngôn ngữ Anh

Tiếng Anh được xem là “chìa khóa vàng” mở ra nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn đối với mọi người, nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế như hiện nay. Bởi vậy, trong những năm gần đây, ngành Ngôn ngữ Anh luôn thu hút được một lượng lớn sinh viên theo học. Nhằm đáp ứng được nhu cầu ngày càng cấp thiết của xã hội và của người học, Đại học Duy Tân đã mở rộng tuyển sinh Cử nhân Đại học Trực tuyến (eUniversity) đối với ngành Ngôn ngữ Anh, mang đến cơ hội học tập mọi lúc mọi nơi cho tất cả cả đối tượng trên khắp mọi miền Tổ quốc.
 
Thời gian Đào tạo:
 
Đối với người học đã tốt nghiệp Trung học Phổ thông sẽ học trong thời gian 3,5 đến 4 năm và người học đã có bằng Trung cấp theo học trong thời gian 3 năm, người học đã có bằng Cao đẳng hay Đại học theo học từ 2 đến 2,5 năm.
Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.