Đào tạo Từ xa/Bằng 2/Liên thông

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử

Trong thời đại công nghiệp hóa hiện đại hóa, Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử là một trong những ngành học có nhiều ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực từ sản xuất đến đời sống thường ngày. Nhân lực ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử có khả năng khai thác, vận hành và bảo trì các hệ thống điện tử, mạng viễn thông và truyền thông; thiết kế và thi công các hệ thống mạng viễn thông và truyền thông; thiết kế, chế tạo các phần cứng và xây dựng các phần mềm phục vụ cho lĩnh vực truyền thông và xử lý truyền thông,...
 
Thời gian đào tạo:
 
Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học tại Đại học Duy Tân: 1,5 - 2,5 năm
Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.