Trường Du lịch

Ngành Kinh tế Gia đình

Ngành KINH TẾ GIA ĐÌNH có chuyên ngành đào tạo:

Tên Ngành/Chuyên ngành

Mã Ngành/Chuyên ngành (CN)

Tổ hợp môn Xét tuyển

Xét tuyển theo kết quả thi THPT

Xét tuyển theo HỌC BẠ THPT

KINH TẾ GIA ĐÌNH

Quản lý & Khởi sự Doanh nghiệp Nhỏ & Vừa (SME)*

7810501

(Mã CN: 446)

1.Toán, Lý, Hóa (A00)
2.Văn, Sử, Địa (C00)
3.Văn, Toán, KHXH (C15)
4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01)
1.Toán, Lý, Hóa (A00)
2.Toán, Lý, Ngoại ngữ (A01)
3.Văn, Sử, Địa (C00)
4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01)

 

Các chuyên ngành đào tạo:

 
* Quản trị & Khởi sự Doanh nghiệp Nhỏ & Vừa (SME) (Mã ngành: 7810501; Mã chuyên ngành: 446)

Khi theo học chuyên ngành Quản lý & Khởi sự Doanh nghiệp Nhỏ & Vừa (SME) tại Đại học Duy Tân, sinh viên không những được đào tạo vững kiến thức nền theo chuẩn quốc tế mà còn thường xuyên được rèn luyện các kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn như quản lý hệ thống phòng, quản lý nhân viên, tổ chức các hoạt động marketing liên quan đến lĩnh vực du lịch. Tìm hiểu về đào tạo chuyên ngành Quản lý & Khởi sự Doanh nghiệp Nhỏ & Vừa (SME) của Đại học Duy Tân tại đây: Quản trị & Khởi sự Doanh nghiệp Nhỏ & Vừa (SME).

 
 
Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.