Trường Du lịch

Ngành Quản trị Sự kiện

Ngành QUẢN TRỊ SỰ KIỆN có chuyên ngành đào tạo:

 

Tên Ngành/Chuyên ngành

Mã Ngành/Chuyên ngành (CN)

Tổ hợp môn Xét tuyển

Xét tuyển theo kết quả thi THPT

Xét tuyển theo HỌC BẠ THPT

QUẢN TRỊ SỰ KIỆN

Quản Trị Sự kiện & Giải trí

7340412

(Mã CN: 413)

1.Toán, Lý, Hóa (A00)
2.Văn, Sử, Địa (C00)
3.Văn, Toán, KHXH (C15)
4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01)
1.Toán, Lý, Hóa (A00)
2.Toán, Lý, Ngoại ngữ (A01)
3.Văn, Sử, Địa (C00)
4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01)

 

Có chuyên ngành đào tạo:

 
* Quản Trị Sự kiện & Giải trí (Mã ngành: 7340412; Mã chuyên ngành: 413)
 
Đây cũng là một ngành mới, không có quá nhiều trường đại học, cao đẳng hoặc cơ sở dạy nghề triển khai đào tạo. Các chuyên gia dự đoán, trong vòng 20 năm tới, ngành nghề này vẫn cần một lượng lớn lực lượng lao động có tay nghề, được đào tạo qua trường lớp chuyên nghiệp, bài bản. Tìm hiểu về đào tạo chuyên ngành Bảo tồn Quản trị Sự kiện và Giải trí của Đại học Duy Tân tại đây: Quản trị Sự kiện và Giải trí.

 

Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.