Trường Du lịch

Ngành Quản Trị Du lịch & Dịch vụ Hàng không

Ngành QUẢN TRỊ DU LỊCH & DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG có chuyên ngành đào tạo:

 

Tên Ngành/Chuyên ngành

Mã Ngành/Chuyên ngành (CN)

Tổ hợp môn Xét tuyển

Xét tuyển theo kết quả thi THPT

Xét tuyển theo HỌC BẠ THPT

QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH & LỮ HÀNH

Quản Trị Du lịch & Dịch vụ Hàng không

7810103

(Mã CN: 444)

1.Toán, Lý, Hóa (A00)
2.Văn, Sử, Địa (C00)
3.Văn, Toán, KHXH (C15)
4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01)
1.Toán, Lý, Hóa (A00)
2.Toán, Lý, Ngoại ngữ (A01)
3.Văn, Sử, Địa (C00)
4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01

 

Có chuyên ngành đào tạo:

 
* Quản Trị Du lịch & Dịch vụ Hàng không (Mã ngành: 7810103; Mã chuyên ngành: 444)
 

Quản trị Du lịch & Dịch vụ Hàng không thiết kế chương trình đào tạo giúp giới thiệu cho sinh viên những lĩnh vực cốt lõi của quản trị kinh doanh điều hành ngành hàng không. Sinh viên tốt nghiệp ngành này sẽ đảm nhận các vị trí quản lý trong các hãng hàng không, tiếp viên hàng không, cũng như các tổ chức hàng không. Mục tiêu chính của chương trình Quản trị Du lịch & Dịch vụ Hàng không là chuẩn bị cho tất cả sinh viên một sự nghiệp rực rỡ trong các vị trí quản lý hàng đầu thuộc các tập đoàn hàng không khác nhau trên thế giới. Tìm hiểu về đào tạo chuyên ngành Quản Trị Du lịch & Dịch vụ Hàng không của Đại học Duy Tân tại đây: Quản Trị Du lịch & Dịch vụ Hàng không 

 

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.