Trường Du lịch

Ngành Du lịch

Ngành DU LỊCH có chuyên ngành đào tạo:

 

Tên Ngành/Chuyên ngành

Mã Ngành/Chuyên ngành (CN)

Tổ hợp môn Xét tuyển

Xét tuyển theo kết quả thi THPT

Xét tuyển theo HỌC BẠ THPT

DU LỊCH

Smart Tourism (Du lịch thông minh)

7810101

(Mã CN: 445)

1.Toán, Lý, Hóa (A00)
2.Văn, Sử, Địa (C00)
3.Văn, Toán, KHXH (C15)
4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01)
1.Toán, Lý, Hóa (A00)
2.Toán, Lý, Ngoại ngữ (A01)
3.Văn, Sử, Địa (C00)
4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01)

 

Chuyên ngành đào tạo:

 
* Smart Tourism (Du lịch thông minh) (Mã ngành: 7810101; Mã chuyên ngành: 445)

Du lịch Thông minh được xây dựng dựa trên các công nghệ cốt lõi như Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Information and Communication Technology), Mạng xã hội (Social networks), Điện toán Đám mây (Cloud Coputing), Trí tuệ Nhân tạo (Artificial Intelligence) và Thực tế ảo (Virtual Reality). Tìm hiểu về đào tạo chuyên ngành Smart Tourism của Đại học Duy Tân tại đây: Smart Tourism.

 

 

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.