Trường Đào tạo Quốc tế

Ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp chuẩn CSU

 
Ngành KỸ THUẬT XÂY DỰNG (CSU) có chuyên ngành đào tạo:
 

Tên Ngành/Chuyên ngành

Mã Ngành/Chuyên ngành (CN)

Tổ hợp môn Xét tuyển

Xét tuyển theo kết quả thi THPT

Xét tuyển theo HỌC BẠ THPT

KỸ THUẬT XÂY DỰNG (CSU)

Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp chuẩn CSU

7580201

(Mã CN: 105(CSU))

1.Toán, Lý, Hoá (A00)
2.Toán, KHTN, Văn (A16)
3.Văn, Toán, Lý (C01)
4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01)
1.Toán, Lý, Hoá (A00)
2.Văn, Toán, Lý (C01)
3.Văn, Toán, Hoá (C02)
4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01)
 
Chuyên ngành đào tạo:
 
* Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp chuẩn CSU (Mã ngành: 7580201; Mã chuyên ngành: 105(CSU))
 
Gần 100% sinh viên tốt nghiệp ngành Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp của Duy Tân có việc làm 6 tháng sau khi ra trường. Tìm hiểu về đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng chuẩn CSU của Đại học Duy Tân tại đây: Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp chuẩn CSU.
 

 

 

 

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.