Trường Đào tạo Quốc tế

Ngành Quản trị Kinh doanh chuẩn PSU

Ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH (PSU) có chuyên ngành đào tạo:

 

Tên Ngành/Chuyên ngành

Mã Ngành/Chuyên ngành (CN)

Tổ hợp môn Xét tuyển

Xét tuyển theo kết quả thi THPT

Xét tuyển theo HỌC BẠ THPT

QUẢN TRỊ KINH DOANH

Quản trị Kinh doanh chuẩn PSU

7340101

(Mã CN: 400(PSU))

1.Toán, Lý, Hoá (A00)
2.Toán, KHTN, Văn (A16)
3.Văn, Toán, Lý (C01)
4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01)
1.Toán, Lý, Hoá (A00)
2.Văn, Toán, Lý (C01)
3.Văn, Toán, Hoá (C02)
4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01)

 

Các chuyên ngành đào tạo:

 

* Quản trị Kinh doanh chuẩn PSU (Mã ngành: 7340101; Mã chuyên ngành: 400(PSU))

Sinh viên theo học chương trình được cung cấp kiến thức và kỹ năng về phân tích, hoạch định tài chính, huy động vốn cho doanh nghiệp, các bạn còn có thể thực hiện công tác quản trị nhân lực phối hợp với quản trị sản xuất, marketing; thực hiện các giao tiếp, đàm phán, các đối tác trong và ngoài nước. Tìm hiểu về đào tạo chuyên ngành Quản trị Kinh doanh chuẩn PSU của Đại học Duy Tân tại đây: Quản trị Kinh doanh chuẩn PSU.

 

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.