Trường Đào tạo Quốc tế

Ngành Hệ thống Thông tin Quản lý chuẩn CMU

Ngành HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ CHUẨN CMU có chuyên ngành đào tạo:

 

Tên Ngành/Chuyên ngành

Mã Ngành/Chuyên ngành (CN)

Tổ hợp môn Xét tuyển

Xét tuyển theo kết quả thi THPT

Xét tuyển theo HỌC BẠ THPT

HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ CHUẨN CMU

Hệ thống Thông tin Quản lý chuẩn CMU

7340405

(Mã CN: 410(CMU)

 

1.Toán, Lý, Hoá (A00)
2.Toán, KHTN, Văn (A16)
3.Văn, Toán, Lý (C01)
4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01)
1.Toán, Lý, Hoá (A00)
2.Văn, Toán, Lý (C01)
3.Văn, Toán, Hoá (C02)
4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01)
 
Chuyên ngành đào tạo:
 
* Hệ thống Thông tin Quản lý chuẩn CMU (Mã ngành: 7340405; Mã chuyên ngành: 410(CMU))
Với mục tiêu phát triển Công nghệ Thông tin thành 1 trong 5 mũi nhọn của thành phố, Đà Nẵng đang cần đến nhiều nhà quản lý phát triển phần mềm, quản lý hệ thống thông tin cũng như quản lý kinh doanh phần mềm. Tìm hiểu về đào tạo chuyên ngành Hệ thống Thông tin Quản lý chuẩn CMU của Đại học Duy Tân tại đây: Hệ thống Thông tin Quản lý chuẩn CMU.
 
Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.