Trường Đào tạo Quốc tế

Chuyên ngành Hệ thống Thông tin Quản lý chuẩn CMU

Ngành Hệ thống Thông tin Quản lý chuẩn CMU là gì?

 

Ngành Hệ thống Thông tin Quản lý chuẩn CMU là ngành học tập trung vào thiết kế, quản trị và vận hành các hệ thống thông tin, phân tích dữ liệu, kết nối giữa các bên liên quan trong tổ chức, doanh nghiệp với các chuyên gia Công nghệ Thông tin, cũng như biết cách làm thế nào để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và có lợi thế cạnh tranh hơn.

 

Chuyên ngành Hệ thống Thông tin Quản lý chuẩn CMU

 

Đặc trưng của ngành học

 

Ngành Hệ thống Thông tin Quản lý chuẩn CMU đạt chuẩn kiểm định chất lượng ABET của Mỹ. Bên cạnh đó, Đại học Duy Tân nhận chuyển giao chương trình Hệ thống Thông tin Quản lý từ Carnegie Mellon, xếp thứ 2 Mỹ trong đào tạo ngành học này (sau MIT ). Việc đào tạo ngành học này ở Duy Tân được cân đối giữa yếu tố kinh tế và kỹ thuật, khác các đại học chỉ chuyên về kinh tế, đào tạo nặng về quản trị và qua loa về kỹ thuật.

 

LiveStream Tư vấn Tuyển sinh Nơi Quy tụ các Chương trình Tiên tiến & Quốc tế

 

Ví trí ngành học với Kinh tế Đà Nẵng

 

Với mục tiêu phát triển Công nghệ Thông tin thành 1 trong 5 mũi nhọn của thành phố, Đà Nẵng đang cần đến nhiều nhà quản lý phát triển phần mềm, quản lý hệ thống thông tin cũng như quản lý kinh doanh phần mềm. Do đó, sinh viên tốt nghiệp ngành Hệ thống Thông tin Quản lý chuẩn CMU có thể trở thành:

 

 • Phân tích viên hệ thống tài chính;
 • Phân tích viên công nghệ thông tin;
 • Phân tích nghiệp vụ doanh nghiệp;
 • Phân tích nghiệp vụ hệ thống;
 • Phân tích hỗ trợ phục vụ khách hàng;
 • Phân tích dữ liệu;
 • Phân tích quản lý doanh thu;
 • Phân tích rủi ro;
 • Thiết kế giao diện;
 • Quản trị dự án;
 • Kiểm thử phần mềm;
 • Cố vấn công nghệ thông tin;
 • Cố vấn kỹ thuật;
 • Chuyên gia hỗ trợ khách hàng.

 

Phương thức Xét tuyển

 

- Xét tuyển thẳng thí sinh theo quy chế của Bộ GD&ĐT và Ưu tiên xét tuyển thẳng theo qui định của trường,

- Xét tuyển dựa vào Kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia HCM & Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023,

- Xét kết quả kỳ thi THPT năm 2023 vào TẤT CẢ các ngành đào tạo của trường,

-  Xét kết quả Học bạ THPT cho tất cả các ngành: bằng 1 trong 2 hình thức sau

+ Dựa vào kết quả học tập năm lớp 12, cột trung bình cả năm của môn xét tuyển, hoặc

+ Dựa vào kết quả điểm Trung bình môn năm lớp 11 & điểm học kỳ 1 lớp 12

 

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.