Trường Đào tạo Quốc tế

Ngành An ninh Mạng chuẩn CMU

Ngành AN TOÀN THÔNG TIN (CMU) có chuyên ngành đào tạo:

 

Tên Ngành/Chuyên ngành

Mã Ngành/Chuyên ngành (CN)

Tổ hợp môn Xét tuyển

Xét tuyển theo kết quả thi THPT

Xét tuyển theo HỌC BẠ THPT

AN TOÀN THÔNG TIN (CMU)

An ninh Mạng chuẩn CMU

7480202

(Mã CN: 116(CMU)

1.Toán, Lý, Hoá (A00)
2.Toán, KHTN, Văn (A16)
3.Toán, Lý, Ngoại ngữ (A01)
4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01)
1.Toán, Lý, Hoá (A00)
2.Văn, Toán, Lý (C01)
3.Văn, Toán, Hoá (C02)
4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01)
 
Chuyên ngành đào tạo:
 
* An ninh Mạng chuẩn CMU (Mã ngành: 7480202; Mã chuyên ngành: 116(CMU))

Ngành học này đạt chuẩn kiểm định chất lượng ABET của Mỹ. Và Đại học Duy Tân là đại học duy nhất ở miền Trung đào tạo ngành Kỹ thuật Mạng/An toàn Thông tin. Tìm hiểu về đào tạo chuyên ngành An ninh Mạng chuẩn CMU của Đại học Duy Tân tại đây: An ninh Mạng chuẩn CMU.

 

 

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.