Trường Đào tạo Quốc tế

Ngành Kiến trúc chuẩn CSU

Ngành KIẾN TRÚC (CSU) có chuyên ngành đào tạo:
 

Tên Ngành/Chuyên ngành

Mã Ngành/Chuyên ngành (CN)

Tổ hợp môn Xét tuyển

Xét tuyển theo kết quả thi THPT

Xét tuyển theo HỌC BẠ THPT

KIẾN TRÚC (CSU) 

Kiến trúc Công Trình chuẩn CSU

7580101

(Mã CN: 107(CSU))

1.Toán, Lý, Vẽ (V00)
2.Toán, Văn, Vẽ (V01)
3.Toán, KHXH, Vẽ (M02)
4.Toán, KHTN, Vẽ (M04)
1.Toán, Lý, Vẽ (V00)
2.Toán, Văn, Vẽ (V01)
3.Toán, Ngoại ngữ, Vẽ (V02)
4. Toán, Địa, Vẽ (V06)

 

Các chuyên ngành đào tạo:

 
* Kiến Trúc Công Trình (Mã ngành: 7580101; Mã chuyên ngành: 107(CSU))

Sinh viên sẽ được lĩnh hội kiến thức về lý luận, sáng tác và bảo tồn di sản kiến trúc, có năng lực chuyên môn về kiến trúc công trình, hoạt động trong các cơ sở thiết kế kiến trúc, thi công, giám sát công trình. Tìm hiểu về đào tạo chuyên ngành Kiến trúc chuẩn CSU của Đại học Duy Tân tại đây: Kiến trúc chuẩn CSU.

 

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.