Trường Đào tạo Quốc tế

Ngành Tài chính - Ngân hàng chuẩn PSU

Ngành TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG (PSU) có chuyên ngành đào tạo:
 

Tên Ngành/Chuyên ngành

Mã Ngành/Chuyên ngành (CN)

Tổ hợp môn Xét tuyển

Xét tuyển theo kết quả thi THPT

Xét tuyển theo HỌC BẠ THPT

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG (PSU)

Tài chính - Ngân hàng chuẩn PSU

7340201

(Mã CN: 404(PSU))

1.Toán, Lý, Hoá (A00)
2.Toán, KHTN, Văn (A16)
3.Văn, Toán, Lý (C01)
4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01)
1.Toán, Lý, Hoá (A00)
2.Văn, Toán, Lý (C01)
3.Văn, Toán, Hoá (C02)
4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01)

 

Chuyên ngành đào tạo:

 
* Tài chính - Ngân hàng chuẩn PSU (Mã ngành: 7340201; Mã chuyên ngành: 404(PSU))

Ngành học này liên quan đến tất cả các dịch vụ giao dịch tài chính, lưu thông và vận hành tiền tệ. Tìm hiểu về đào tạo chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng chuẩn PSU của Đại học Duy Tân tại đây: Tài chính-Ngân hàng chuẩn PSU.

 
Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.