Trường Công Nghệ

Ngành Công nghệ Thực phẩm

Ngành CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM có ngành đào tạo:

 

Tên Ngành/Chuyên ngành

Mã Ngành/Chuyên ngành (CN)

Tổ hợp môn Xét tuyển

Xét tuyển theo kết quả thi THPT

Xét tuyển theo HỌC BẠ THPT

CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

7540101

(Mã CN: 306)

1.Toán, Lý, Hoá (A00)
2.Toán, KHTN, Văn (A16)
3.Toán, Hoá, Sinh (B00)
4.Văn, Toán, Lý (C01)
1.Toán, Lý, Hoá (A00)
2.Văn, Toán, Lý (C01)
3.Văn, Toán, Hoá (C02)
4.Toán, Hóa, Sinh (B00)

 

Chuyên ngành đào tạo:

 
CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM (Mã ngành: 7540101; Mã chuyên ngành: 306) 

Ngành Công nghệ Thực phẩm đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân trong tình trạng môi trường đang ngày một ô nhiễm như hiện nay. Tìm hiểu về đào tạo chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm của Đại học Duy Tân tại đây: Công nghệ Thực phẩm.

 

 

 

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.