Trường Công Nghệ

Ngành Kỹ thuật Xây dựng

Ngành KỸ THUẬT XÂY DỰNG có chuyên ngành đào tạo:

 

Tên Ngành/Chuyên ngành

Mã Ngành/Chuyên ngành (CN)

Tổ hợp môn Xét tuyển

Xét tuyển theo kết quả thi THPT

Xét tuyển theo HỌC BẠ THPT

KỸ THUẬT XÂY DỰNG

Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp

Xây dựng Cầu đường

7580201

(Mã CN: 105)

(Mã CN: 106)

1.Toán, Lý, Hoá (A00)
2.Toán, KHTN, Văn (A16)
3.Văn, Toán, Lý (C01)
4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01)
1.Toán, Lý, Hoá (A00)
2.Văn, Toán, Lý (C01)
3.Văn, Toán, Hoá (C02)
4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01)

 

Chuyên ngành đào tạo:

 
* Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp (Mã ngành: 7580201; Mã chuyên ngành: 105)

Sinh viên tốt nghiệp ngành này có đủ năng lực để nghiên cứu về các lĩnh vực thiết kế, thi công và quản lý các công trình nhà xưởng, các công trình công cộng & công nghiệp. Tìm hiểu về đào tạo chuyên ngành Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp của Đại học Duy Tân tại đây: Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp.

 
* Xây dựng Cầu đường (Mã ngành: 7580205; Mã chuyên ngành: 106)

Nguồn nhân lực ngành Kỹ sư Xây dựng Cầu đường đang góp phần xây nên những cây cầu độc đáo, những con đường sạch đẹp và những công trình bền vững, có tính thẩm mỹ cao. Tìm hiểu về đào tạo chuyên ngành Xây dựng Cầu đường của Đại học Duy Tân tại đây: Xây dựng Cầu đường.

 
 
 
Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.