Trường Công Nghệ

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG có chuyên ngành đào tạo:

 

Tên Ngành/Chuyên ngành

Mã Ngành/Chuyên ngành (CN)

Tổ hợp môn Xét tuyển

Xét tuyển theo kết quả thi THPT

Xét tuyển theo HỌC BẠ THPT

Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây Dựng

Công nghệ Quản lý Xây dựng

7510102

(Mã CN: 206)

1.Toán, Lý, Hoá (A00)
2.Toán, KHTN, Văn (A16)
3.Văn, Toán, Lý (C01)
4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01)
1.Toán, Lý, Hoá (A00)
2.Văn, Toán, Lý (C01)
3.Văn, Toán, Hoá (C02)
4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01)

 

Các chuyên ngành đào tạo:

 
* Công nghệ Quản lý Xây dựng (Mã ngành: 7510102; Mã chuyên ngành: 206)

Là ngành học cung cấp cho sinh viên các kiến thức về kỹ thuật để có năng lực đánh giá và lựa chọn giải pháp kỹ thuật, công nghệ phù hợp đối với công trình xây dựng. Tìm hiểu về đào tạo chuyên ngành Công nghệ Quản lý Xây dựng của Đại học Duy Tân tại đây: Công nghệ Quản lý Xây dựng.

 
 
Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.