Trường Công Nghệ

Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Ngành QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG có chuyên ngành đào tạo:

 

Tên Ngành/Chuyên ngành

Mã Ngành/Chuyên ngành (CN)

Tổ hợp môn Xét tuyển

Xét tuyển theo kết quả thi THPT

Xét tuyển theo HỌC BẠ THPT

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

7850101

(Mã CN: 307)

1.Toán, Lý, Hoá (A00)
2.Toán, KHTN, Văn (A16)
3.Toán, Hoá, Sinh (B00)
4.Văn, Toán, KHXH (C15)
1.Toán, Lý, Hoá (A00)
2.Văn, Toán, Lý (C01)
3.Văn, Toán, Hoá (C02)
4.Toán, Hóa, Sinh (B00)

 

Các chuyên ngành đào tạo:

 

* Quản lý Tài nguyên và Môi trường (Mã ngành: 7850101; Mã chuyên ngành: 307)

Mang đến cho sinh viên khả năng phân tích, đánh giá, đề xuất giải pháp nhằm phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm, quản lý tài nguyên và môi trường, xây dựng các chính sách tài nguyên và môi trường nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững. Tìm hiểu về đào tạo chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường của Đại học Duy Tân tại đây: Quản lý Tài nguyên và Môi trường.

 
 
Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.