Trường Công Nghệ

Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Ngành QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG có chuyên ngành đào tạo:

 

Tên Ngành/Chuyên ngành

Mã Ngành/Chuyên ngành (CN)

Tổ hợp môn Xét tuyển

Xét tuyển theo kết quả thi THPT

Xét tuyển theo HỌC BẠ THPT

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Quản lý Tài nguyên Du lịch

7850101

(Mã CN: 307)

(Mã CN: 414)

1.Toán, Lý, Hoá (A00)
2.Toán, KHTN, Văn (A16)
3.Toán, Hoá, Sinh (B00)
4.Văn, Toán, KHXH (C15)
1.Toán, Lý, Hoá (A00)
2.Văn, Toán, Lý (C01)
3.Văn, Toán, Hoá (C02)
4.Toán, Hóa, Sinh (B00)

 

Các chuyên ngành đào tạo:

 

* Quản lý Tài nguyên và Môi trường (Mã ngành: 7850101; Mã chuyên ngành: 307)

Mang đến cho sinh viên khả năng phân tích, đánh giá, đề xuất giải pháp nhằm phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm, quản lý tài nguyên và môi trường, xây dựng các chính sách tài nguyên và môi trường nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững. Tìm hiểu về đào tạo chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường của Đại học Duy Tân tại đây: Quản lý Tài nguyên và Môi trường.

 
 
* Quản lý Tài nguyên Du lịch (Mã ngành: 7850101; Mã chuyên ngành: 414)

Ngành học này ra đời dựa trên nhu cầu bức thiết của xã hội về nguồn nhân lực được đào tạo bài bản làm việc trong lĩnh vực Quản lý Tài nguyên Du lịch nhằm hướng đến một ngành du lịch, dịch vụ bền vững, đem lại giá trị không những cho lĩnh vực du lịch mà còn cho cộng đồng. Tìm hiểu về đào tạo chuyên ngành Quản lý Tài nguyên Du lịch của Đại học Duy Tân tại đây: Quản lý Tài nguyên Du lịch.

 
Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.