Trường Công Nghệ

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG có chuyên ngành đào tạo:

 

Tên Ngành/Chuyên ngành

Mã Ngành/Chuyên ngành (CN)

Tổ hợp môn Xét tuyển

Xét tuyển theo kết quả thi THPT

Xét tuyển theo HỌC BẠ THPT

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

7510406

(Mã CN: 301)

1.Toán, Lý, Hoá (A00)
2.Toán, KHTN, Văn (A16)
3.Toán, Hoá, Sinh (B00)
4.Văn, Toán, Hoá (C02)
1.Toán, Lý, Hoá (A00)
2.Văn, Toán, Lý (C01)
3.Văn, Toán, Hoá (C02)
4.Toán, Hóa, Sinh (B00)

 

Chuyên ngành đào tạo:

 

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG (Mã ngành: 7510406; Mã chuyên ngành: 301)

Ngành học giúp sinh viên nắm bắt các kỹ thuật và công nghệ nhằm thu hồi, tái chế, tái sử dụng và xử lý chất thải, đưa ra các các giải pháp quản lý, góp phần bảo vệ môi trường sống và phát triển bền vững. Tìm hiểu về đào tạo chuyên ngành Công nghệ & Kỹ thuật Môi trường của Đại học Duy Tân tại đây: Công nghệ & Kỹ thuật Môi trường.

 
Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.