Trường Công Nghệ

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐỆN - ĐIỆN TỬ có các chuyên ngành đào tạo:

Tên Ngành/Chuyên ngành

Mã Ngành/Chuyên ngành (CN)

Tổ hợp môn Xét tuyển

Xét tuyển theo kết quả thi THPT

Xét tuyển theo HỌC BẠ THPT

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐỆN - ĐIỆN TỬ

Điện Tự động

Điện Tử - Viễn Thông

Điện - Điện tử chuẩn PNU

Thiết kế Vi mạch Bán dẫn

7510301

(Mã CN: 110)

(Mã CN: 109)

(Mã CN: 113(PNU))

(Mã CN: 127)

1.Toán, Lý, Hoá (A00)
2.Toán, KHTN, Văn (A16)
3.Văn, Toán, Lý (C01)
4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01)
1.Toán, Lý, Hoá (A00)
2.Văn, Toán, Lý (C01)
3.Văn, Toán, Hoá (C02)
4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01)

 

Các chuyên ngành đào tạo:

 

* Điện Tự động (Mã ngành: 7510301; Mã chuyên ngành: 110)

Theo học chuyên ngành Điện Tự động, sinh viên sẽ được trang bị các kỹ năng và kiến thức chuyên môn về máy tính, robot, các thiết bị điện tử, các hệ thống kiểm soát khác nhau và cách sử dụng các hệ thống tự động trong sản xuất. Tìm hiểu về đào tạo chuyên ngành Điện tự động của Đại học Duy Tân tại đây: Điện tự động.

 
* Điện Tử - Viễn Thông (Mã ngành: 7510301; Mã chuyên ngành: 109)

Vai trò của ngành Điện tử - Viễn thông là vô cùng lớn khi đảm trách nhiệm vụ tạo dựng và thông suốt hệ thống mạng thông tin liên lạc trên toàn cầu, giúp con người vượt qua mọi khoảng cách về không gian để tiếp cận và làm việc cùng nhau. Tìm hiểu về đào tạo chuyên ngành Điện tử - Viễn thông của Đại học Duy Tân tại đây: Điện tử - Viễn thông.

 
* Điện - Điện tử chuẩn PNU (Mã ngành: 7510301; Mã chuyên ngành: 113(PNU)) 

Các thiết bị điện - điện tử hiện diện trong cuộc sống hiện đại đã đem lại nhiều lợi ích cho con người. Do đó nhu cầu nhân lực trong ngành này đang ngày càng lớn. Tìm hiểu về đào tạo chuyên ngành Điện - Điện tử chuẩn PNU của Đại học Duy Tân tại đây: Điện - Điện tử chuẩn PNU.

 
* Thiết kế Vi mạch Bán dẫn (Mã ngành: 7510301; Mã chuyên ngành: 127)

Vi mạch bán dẫn luôn được xem là hạt nhân của ngành công nghiệp điện tử, đóng vai trò cốt lõi trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tại Đà Nẵng, ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn được định hướng sẽ trở thành ngành kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao, làm nền tảng cho sự phát triển chung và thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của thành phố. Tìm hiểu về đào tạo chuyên ngành Thiết kế Vi mạch Bán dẫn của Đại học Duy Tân tại đây: Thiết kế vi mạch Bán dẫn.

 

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.