Trường Công Nghệ

Chuyên ngành Công nghệ Quản lý Xây dựng

Công nghệ Quản lý Xây dựng là gì?

 

Là chuyên ngành đào tạo nguồn nhân lực có khả năng thực hiện các công việc liên quan đến công tác tư vấn, quản lý, thẩm định dự án,... trong các công ty hay tổ chức về ngành xây dựng,... Ngành này sẽ cung cấp cho người học một nền tảng kiến thức và kỹ năng vững chắc để có thể thực hiện trực tiếp hoặc tư vấn các công việc lập dự án, đánh giá dự án, lập hồ sơ thiết kế, tổ chức thi công; Tổ chức thực hiện các công việc theo từng giai đoạn như: đấu thầu, thiết kế, thi công, bàn giao, nghiệm thu, quyết toán công trình.

 

Chuyên ngành Công nghệ Quản lý Xây dựng

 

Đặc trưng của ngành học

 

Đây là chương trình đào tạo về lĩnh vực Quản lý Xây dựng duy nhất ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên được áp dụng giáo trình chuyển giao từ Mỹ với các công nghệ mới nhất được các công ty xây dựng hiện nay sử dụng. Chương trình của Đại học Duy Tân đáp ứng yêu cầu thực tiễn của quản lý Nhà nước về hoạt động xây dựng đô  thị và điều hành các dự án xây dựng ở các công ty xây dựng.

 

LiveStream Tư vấn Tuyển sinh nhóm ngành Điện Điện tử, Ô Tô, Xây dựng, Kiến trúc & Môi trường

 

Vị trí ngành học với Kinh tế Đà Nẵng

 

Thành phố Đà Nẵng đang trên đà phát triển không ngừng, với yêu cầu về đô thị hóa, nhu cầu nhân lực về quản lý xây dựng đô thị, quản lý các dự án xây dựng và các công ty xây dựng ngày càng tăng.

 

Tốt nghiệp ngành này, sinh viên có thể trở thành:

 

- Quản lý xây dựng ở các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng như: Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các cơ quan quản lý đầu tư xây dựng ở các bộ khác đến các cấp địa phương.

- Quản lý doanh nghiệp, đấu thầu và quản lý công trường ở các doanh nghiệp xây dựng, các công ty đầu tư kinh doanh bất động sản. 

- Tư vấn lập và phân tích dự án đầu tư, lập và thẩm tra dự toán, cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu ở các công ty tư vấn đầu tư xây dựng.

- Thẩm định dự án tại các ngân hàng thương mại, công ty bảo hiểm

- Quản lý dự án tại các ban quản lý dự án và các chủ đầu tư xây dựng công trình

- Công tác quản lý, bảo dưỡng, vận hành công trình, tòa nhà, khu phức hợp,...

 

Phương thức xét tuyển

 

- Xét tuyển thẳng thí sinh theo quy chế của Bộ GD&ĐT và Ưu tiên xét tuyển thẳng theo qui định của trường,

- Xét tuyển dựa vào Kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia HCM & Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2024,

- Xét kết quả kỳ thi THPT năm 2024 vào TẤT CẢ các ngành đào tạo của trường,

-  Xét kết quả Học bạ THPT cho tất cả các ngành: bằng 1 trong 2 hình thức sau

+ Dựa vào kết quả học tập năm lớp 12, cột trung bình cả năm của môn xét tuyển, hoặc

+ Dựa vào kết quả điểm Trung bình môn năm lớp 11 & điểm học kỳ 1 lớp 12

 

 

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.