Trường Kinh Tế & Kinh doanh

Tiến sĩ Kế toán

Mã ngành: 9340301
Văn bằng Tốt nghiệp: Tiến sĩ ngành Kế toán
Thời gian Đào tạo:
» 3 năm đối với người có bằng Thạc sĩ
» 4 năm đối với người có bằng Đại học
Học phí: 50.000.000 đồng/học kỳ
 
Ưu thế & Điểm mạnh
 
Trong bối cạnh Việt Nam hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu, nhu cầu tìm kiếm nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Kế toán đang được các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước đặt lên hàng đầu. Theo đó, việc học lên Thạc sĩ, Tiến sĩ ngành Kế toán đang mang đến những hiệu quả tích cực, hỗ trợ người học nâng cao năng lực bản thân để phục vụ công việc. Đào tạo Tiến sĩ, Thạc sĩ  Kế toán tại Đại học Duy Tân có nhiều thuận lợi khi được đầu tư mạnh mẽ về cơ sở vật chất với các phòng máy tính hiện đại, các phòng Kế toán Ảo, hệ ERP cảu  SAP,... cùng chương trình đào tạo được tham khảo của Đại học Bang Pennsylvania, 1 trong 50 trường đào tạo Kinh tế - Quản trị Kinh doanh hàng đầu của Mỹ (theo U.S. News 2022). Một môi trường học tập năng động và hiện đại với chương trình đào tạo tiên tiến đang hỗ trợ các nghiên cứu sinh và học viên ngành Kế toán DTU thêm vững chuyên môn, giỏi kỹ năng và thích ứng nhanh với mọi sự thay đổi trong thời đại Công nghệ Số.
 
Tiến sĩ ngành Kế toán
 
Mục tiêu Đào tạo
 
Mục tiêu chính của chương trình học này là đào tạo các nghiên cứu sinh có trình độ cao về lý thuyết và ứng dụng, có năng lực nghiên cứu độc lập, sáng tạo, phát triển tri thức mới, và đóng góp cho các phát kiến thực tiễn trong lĩnh vực Kế toán, Kiểm toán. Bên cạnh đó, chương trình học còn cung cấp cho các nghiên cứu sinh những nền tảng lý thuyết chuyên sâu, những kỹ năng và phương pháp cần thiết để thành công trong môi trường kinh doanh và học thuật ở các tuỳ chọn chuyên môn về Kế toán Tài chính, Kế toán Quản trị, Kế toán Hành chính Công, Kế toán Ngân hàng, Kế toán Thuế và Luật Tài chính,...
 
Đối tượng Xét tuyển
 
Có bằng tốt nghiệp Đại học loại Giỏi trở lên hoặc bằng Thạc sĩ. Có kinh nghiệm nghiên cứu thể hiện qua luận văn Thạc sĩ của chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu; hoặc là tác giả của 1 bài báo, báo cáo khoa học liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đã được đăng hoặc được nhận đăng trên các tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 36 tháng tính đến ngày đăng ký dự tuyển; hoặc có thời gian công tác từ 24 tháng trở lên là giảng viên, nghiên cứu viên tại các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, Có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu trình độ bậc 4 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được Bộ Giáo dục & Đào tạo công bố.
 
Học bổng dành cho Nghiên cứu Sinh
Học bổng dành cho Nghiên cứu Sinh
 
Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.