Trường Kinh Tế & Kinh doanh

Tiến sĩ Tài chính Ngân hàng

Mã ngành: 9340201
Văn bằng Tốt nghiệp: Tiến sĩ Tài chính Ngân hàng
Thời gian Đào tạo:
» 3 năm đối với người có bằng Thạc sĩ
» 4 năm đối với người có bằng Đại học
Học phí: 50.000.000 đồng/học kỳ
 
Ưu thế & Điểm mạnh
 
Việc áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ như Dữ liệu Lớn, Trí Thông minh Nhân tạo (AI), Internet Vạn vật (IoT),... vào lĩnh vực Ngân hàng đã tạo ra rất nhiều mô hình mới như: ngân hàng số (Core Banking), ngân hàng không chi nhánh, các dịch vụ ngân hàng trực tuyến Internet Banking, Mobile Banking,... Xu thế này đang có tác động tạo ra những mô hình kinh doanh tài chính mới. Tương ứng, cần có một nguồn nhân lực đạt trình độ cao ở các bậc Tiến sĩ, Thạc sĩ để đẩy mạnh các hoạt động Tài chính Ngân hàng. Là cơ sở giáo dục có nhiều năm kinh nghiệm trong việc đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ ngành Tài chính Ngân hàng, Nhà trường đang tạo ra một môi trường học tập chất lượng nhất với chương trình đào tạo được tham khảo từ Đại học Bang Pennsylvania, 1 trong 50 trường đào tạo Kinh tế - Quản trị Kinh doanh hàng đầu của Mỹ (theo U.S. News 2022).
 
Tiến sĩ ngành Tài chính Ngân hàng
 
Mục tiêu Đào tạo
 
Chương trình được xây dựng để cung cấp cho người học những kiến thức, những mô hình cập nhật nhất về Tài chính - Ngân hàng, khả năng luận giải các vấn đề về Tài chính, hoạch định chính sách Tài chính - Kế toán, hoặc hỗ trợ người học trở thành các nhà lãnh đạo hàng đầu trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng.
 
Với những am hiểu nhất định về Tài chính Ngân hàng, các Tiến sĩ tốt nghiệp từ chương trình sẽ có đủ năng lực để phát hiện các vấn đề về tổ chức thực hiện các dự án tài chính, nghiên cứu khoa học để góp phần giải quyết các vấn đề chính sách và nghiệp vụ Ngân hàng, hay tư vấn cho các hoạt động trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng đạt hiệu quả cao.
 
Đối tượng Xét tuyển
 
Có bằng tốt nghiệp Đại học loại Giỏi trở lên hoặc bằng Thạc sĩ. Có kinh nghiệm nghiên cứu thể hiện qua luận văn Thạc sĩ của chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu; hoặc là tác giả của 1 bài báo, báo cáo khoa học liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đã được đăng hoặc được nhận đăng trên các tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 36 tháng tính đến ngày đăng ký dự tuyển; hoặc có thời gian công tác từ 24 tháng trở lên là giảng viên, nghiên cứu viên tại các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, Có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu trình độ bậc 4 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được Bộ Giáo dục & Đào tạo công bố.
 
Học bổng dành cho Nghiên cứu Sinh
Học bổng dành cho Nghiên cứu Sinh
Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.