Trường Kinh Tế & Kinh doanh

Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh

Mã ngành: 9340101
Văn bằng tốt nghiệp: Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh
Thời gian Đào tạo:
» 3 năm đối với người có bằng Thạc sĩ
» 4 năm đối với người có bằng Đại học
Học phí: 50.000.000 đồng/học kỳ
 
Ưu thế & Điểm mạnh
 
Nền kinh tế hội nhập, mở cửa đã và đang tạo đà cho hoạt động kinh doanh trong và ngoài nước ngày càng lớn mạnh. Để những hoạt động này có thêm những bước đi đúng hướng và mang đến hiệu quả và hiệu suất cao cần thiết phải có nguồn nhân lực trình độ cao, nắm bắt các xu hướng quản trị cũng như có những chiến lược, chiến thuật hoạch định để đưa doanh nghiệp phát triển. Là cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập đầu tiên được Bộ Giáo dục & Đào tạo cho phép đào tạo bậc Tiến sĩ (khởi xướng với ngành Quản trị Kinh doanh), Đại học Duy Tân đã kiện toàn mọi yếu tố từ đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, cùng chương trình học hiện đại để cung cấp cho xã hội các Thạc sĩ và Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh chất lượng nhất. Chương trình đào tạo Tiến sĩ và Thạc sĩ ngành Quản trị Kinh doanh được tham khảo từ Đại học Bang Pennsylvania, 1 trong 50 trường đào tạo Kinh tế - Quản trị Kinh doanh hàng đầu của Mỹ (theo U.S. News 2022).
 
Tiến sĩ ngành Quản trị Kinh doanh
 
Mục tiêu Đào tạo
 
Chương trình trang bị cho các nghiên cứu sinh những kiến thức đa dạng trong Quản trị Kinh doanh, hỗ trợ người học có năng lực độc lập trong nghiên cứu hàn lâm, sáng tạo và phát triển các tri thức mới trong lĩnh vực Quản trị Chiến lược Tiếp thị, Nhân sự, Hành chính, Thương mại Quốc tế. Nhận bằng Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh cùng với những lợi thế về khả năng công bố quốc tế trên các tạp chí ISI/Scopus sẽ mở ra nhiều cơ hội làm việc, nghiên cứu sau Tiến sĩ tại các cơ sở giáo dục đào tạo hay trong các tổ chức kinh doanh vị lợi nhuận và phi lợi nhuận trong nước và quốc tế.
 
Đối tượng Xét tuyển
 
Có bằng tốt nghiệp Đại học loại Giỏi trở lên hoặc bằng Thạc sĩ. Có kinh nghiệm nghiên cứu thể hiện qua luận văn Thạc sĩ của chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu; hoặc là tác giả của 1 bài báo, báo cáo khoa học liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đã được đăng hoặc được nhận đăng trên các tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 36 tháng tính đến ngày đăng ký dự tuyển; hoặc có thời gian công tác từ 24 tháng trở lên là giảng viên, nghiên cứu viên tại các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, Có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu trình độ bậc 4 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được Bộ Giáo dục & Đào tạo công bố.
 
Học bổng dành cho Nghiên cứu Sinh
Học bổng dành cho Nghiên cứu Sinh
 

 

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.