Trường Y Dược

Ngành Y Khoa

Ngành Y ĐA KHOA có chuyên ngành:

 

Tên Ngành/Chuyên ngành

Mã Ngành/Chuyên ngành (CN)

Tổ hợp môn Xét tuyển

Xét tuyển theo kết quả thi THPT

Xét tuyển theo HỌC BẠ THPT

Y KHOA

Bác sĩ Đa khoa

7720101

(Mã CN: 305)

 1.Toán, KHTN, Văn (A16)
 2.Toán, Hoá, Sinh (B00)
 3.Toán, KHTN, Ngoại ngữ (D90)
 4.Toán, Sinh, Ngoại ngữ (D08)

 1.Toán, Lý, Hoá (A00)
 2.Toán, Hoá, Sinh (B00)
 3.Toán, Lý, Sinh (A02)
 4.Toán, Sinh, Ngoại ngữ (D08)

 

Chuyên ngành đào tạo:

 

* BÁC SĨ ĐA KHOA (Mã ngành: 7720101; Mã chuyên ngành: 305)

Trong suốt quá trình học tập, sinh viên học ngành Bác sĩ Đa khoa sẽ được đào tạo toàn diện để đáp ứng nhu cầu được chăm sóc sức khỏe của người dân trước sự phát triển của y học hiện đại. Tìm hiểu về đào tạo chuyên ngành Bác sĩ Đa khoa của Đại học Duy Tân tại đây: Bác sĩ Đa khoa.

 

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.