Trường Y Dược

Ngành Kỹ thuật Y sinh

NGÀNH KỸ THUẬT Y SINH có chuyên ngành đào tạo:

 

Tên Ngành/Chuyên ngành

Mã Ngành/Chuyên ngành (CN)

Tổ hợp môn Xét tuyển

Xét tuyển theo kết quả thi THPT

Xét tuyển theo HỌC BẠ THPT

KỸ THUẬT Y SINH

7520212

(Mã CN: 320)

1.Toán, Lý, Hoá (A00)
2.Toán, KHTN, Văn (A16)
3.Toán, Hoá, Sinh (B00)
4.Toán, Sinh, Văn (B03)
1.Toán, Lý, Hoá (A00)
2.Toán, Hoá, Sinh (B00)
3.Toán, Sinh, Văn (B03)
4.Văn, Toán, Hoá (C02)

 

Chuyên ngành đào tạo:

 

KỸ THUẬT Y SINH: Mã ngành: 7520212, Mã chuyên ngành: 320

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật Y - Sinh, người học có năng lực cập nhật, nghiên cứu phát triển các kỹ thuật mới trong lĩnh vực xét nghiệm đặc biệt là các xét nghiệm ứng dụng công nghệ gen và tế bào. Tìm hiểu về đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật Y - Sinh của Đại học Duy Tân tại đây: Kỹ thuật Y - Sinh.

 

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.