Trường Kinh Tế & Kinh doanh

Ngành Quản trị Kinh doanh

Ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH có chuyên ngành đào tạo:

 

Tên Ngành/Chuyên ngành

Mã Ngành/Chuyên ngành (CN)

Tổ hợp môn Xét tuyển

Xét tuyển theo kết quả thi THPT

Xét tuyển theo HỌC BẠ THPT

QUẢN TRỊ KINH DOANH

Quản trị Kinh doanh Tổng Hợp

Ngoại thương (QTKD Quốc tế)

Quản trị Kinh doanh Bất động sản

Quản trị Doanh nghiệp (HP)

Phân tích Kinh doanh (Business Analytics)

7340101

(Mã CN: 400)

(Mã CN: 411)

(Mã CN: 421)
(Mã CN: 400(HP))
(Mã CN: 427)
 
1.Toán, Lý, Hoá (A00)
2.Toán, KHTN, Văn (A16)
3.Văn, Toán, Lý (C01)
4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01)
1.Toán, Lý, Hoá (A00)
2.Văn, Toán, Lý (C01)
3.Văn, Toán, Hoá (C02)
4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01)

 

Các chuyên ngành đào tạo:

 
* Quản trị Kinh doanh Tổng Hợp (Mã ngành: 7340101; Mã chuyên ngành: 400)

Trước xu hướng hội nhập sâu rộng của các nền kinh tế các quốc gia trong khu vực và trên toàn thế giới cùng với sự ra đời của hàng loạt công ty - doanh nghiệp, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Tổng hợp đang là ngành học được nhiều bạn trẻ lựa chọn theo học. Tìm hiểu về đào tạo chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Tổng hợp của Đại học Duy Tân tại đây: Quản trị Kinh doanh Tổng hợp.

 
* Ngoại thương (Quản trị Kinh doanh Quốc tế) (Mã ngành: 7340101; Mã chuyên ngành: 411)

Các hoạt động Ngoại thương có hỗ trợ giúp đắc lực cho sự phát triển của lĩnh vực xuất - nhập khẩu, kho vận và giải quyết nhiều vấn đề khác về thương mại quốc tế. Nhu cầu lao động trong lĩnh vực này tăng cao sẽ mở ra cơ hội việc làm cho sinh viên theo học chuyên ngành Ngoại thương. Tìm hiểu về đào tạo chuyên ngành Ngoại thương của Đại học Duy Tân tại đây: Ngoại thương.

 
* Quản trị Kinh doanh Bất động sản (Mã ngành: 7340101; Mã chuyên ngành: 415)

Chương trình tập trung vào các kỹ năng thu thập dữ liệu và phân tích thị trường bất động sản, triển khai các dịch vụ sàn giao dịch bất động sản và môi giới bất động sản, thực hiện thẩm định giá và quản lý bất động sản. Tìm hiểu về đào tạo chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Bất động sản của Đại học Duy Tân tại đây: Quản trị Kinh doanh Bất động sản.

 
* Quản trị Doanh nghiệp (HP) (Mã ngành: 7340101; Mã chuyên ngành: 400(HP))

Theo học ngành này, sinh viên sẽ có thêm nhiều kiến thức, kỹ năng cần thiết để triển khai các kế hoạch kinh doanh, thành lập và điều hành doanh nghiệp, dự toán được kinh phí thực hiện, kiểm soát được tình hình tài chính doanh nghiệp và thẩm định các dự án đầu tư trong xu thế hội nhập kinh tế hiện nay. Tìm hiểu về đào tạo chuyên ngành Quản trị Doanh nghiệp (HP) của Đại học Duy Tân tại đây: Quản trị Doanh nghiệp (HP).

* Phân tích Kinh doanh (Mã ngành: 7340101; Mã chuyên ngành: 427)

 

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.