Trường Kinh Tế & Kinh doanh

Ngành Công nghệ Tài chính

Ngành CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH có chuyên ngành đào tạo:

 

Tên Ngành/Chuyên ngành

Mã Ngành/Chuyên ngành (CN)

Tổ hợp môn Xét tuyển

Xét tuyển theo kết quả thi THPT

Xét tuyển theo HỌC BẠ THPT

CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH

Công nghệ Tài chính (Fintech)

7340205

(Mã CN: 435)

1.Toán, Lý, Hoá (A00)
2.Toán, KHTN, Văn (A16)
3.Văn, Toán, Lý, (C01)
4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01)
1.Toán, Lý, Hoá (A00)
2.Văn, Toán, Lý (C01)
3.Văn, Toán, Hoá (C02)
4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01)
 
Chuyên ngành đào tạo: 
 
* Công nghệ Tài chính (Fintech) (Mã ngành: 7340205; Mã chuyên ngành: 435)

Công nghệ Tài chính (Fintech) là chuyên ngành thuộc ngành Công nghệ Tài chính tại Khoa Kinh tế - Tài chính. Đào tạo cử nhân kinh tế có năng lực thực hiện các nghiệp vụ đầu tư tài chính chuyên nghiệp. Trang bị các kiến thức chung về công nghệ, tài chính và đầu tư. Các kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ đầu tư tài chính, về thị trường tài chính về công nghệ tài chính và quản trị rủi ro tài chính hiện đại.. Tìm hiểu về đào tạo chuyên ngành Công nghệ Tài chính (Fintech) của Đại học Duy Tân tại đây: Công nghệ Tài chính Fintech.

 

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.