Trường Kinh Tế & Kinh doanh

Ngành Thương mại Điện tử

Ngành THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ có chuyên ngành đào tạo:

 

Tên Ngành/Chuyên ngành

Mã Ngành/Chuyên ngành (CN)

Tổ hợp môn Xét tuyển

Xét tuyển theo kết quả thi THPT

Xét tuyển theo HỌC BẠ THPT

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

7340122

(Mã CN: 422)

1.Toán, Lý, Hoá (A00)
2.Toán, KHTN, Văn (A16)
3.Văn, Toán, Lý, (C01)
4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01)
1.Toán, Lý, Hoá (A00)
2.Văn, Toán, Lý (C01)
3.Văn, Toán, Hoá (C02)
4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01)
 
 
Chuyên ngành đào tạo: 
 
* Thương mại Điện tử (Mã ngành: 7340122; Mã chuyên ngành: 422)

Với thế mạnh truyền thông về đào tạo Công nghệ Thông tin và Quản trị Kinh doanh, thực sự khó có đơn vị nào ở miền Trung có thể vượt qua Đại học Duy Tân trong chất lượng đào tạo ngành Thương mại Điện tử, vốn tập trung vào năng lực ứng dụng các Công nghệ Số, Công nghệ Thông tin trong các hoạt động kinh doanh và thương mại, góp phần mang lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp. Tìm hiểu về đào tạo chuyên ngành Thương mại Điện tử của Đại học Duy Tân tại đây: Thương mại Điện tử.

 

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.