Trường Kinh Tế

Ngành Kế toán

Ngành KẾ TOÁN có chuyên ngành đào tạo:

 

Tên Ngành/Chuyên ngành

Mã Ngành/Chuyên ngành (CN)

Tổ hợp môn Xét tuyển

Xét tuyển theo kết quả thi THPT

Xét tuyển theo HỌC BẠ THPT

KẾ TOÁN

Kế Toán Doanh Nghiệp

Kế Toán Nhà nước

Kế toán Quản trị (HP)

7340301

(Mã CN: 406)

(Mã CN: 409)

(Mã CN: 406(HP))

1.Toán, Lý, Hoá (A00)
2.Toán, KHTN, Văn (A16)
3.Văn, Toán, Lý (C01)
4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01)
1.Toán, Lý, Hoá (A00)
2.Văn, Toán, Lý (C01)
3.Văn, Toán, Hoá (C02)
4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01)

 

Chuyên ngành đào tạo:

 
* Kế Toán Doanh Nghiệp (Mã ngành: 7340301; Mã chuyên ngành: 406)

Trong doanh nghiệp, Kế toán là khâu then chốt cuối cùng, đưa ra tiếng nói quan trọng khẳng định quá trình hoạt động có hay không có hiệu quả của một doanh nghiệp. Tìm hiểu về đào tạo chuyên ngành Kế toán Doanh nghiệp của Đại học Duy Tân tại đây: Kế toán Doanh nghiệp.

 
* Kế Toán Nhà nước (Mã ngành: 7340301; Mã chuyên ngành: 409)

Chương trình đào tạo được xây dựng và thẩm định trên cơ sở ý kiến của các chuyên gia học thuật tại các viện, trường và các Kế toán Trưởng làm việc tại các đơn vị Nhà Nước có uy tín, kinh nghiệm lâu năm. Tìm hiểu về đào tạo chuyên ngành Kế toán Nhà nước của Đại học Duy Tân tại đây: Kế toán Nhà nước.

 
* Kế Toán Quản trị (HP) (Mã ngành: 7340301; Mã chuyên ngành: 406(HP))

Kế toán Quản trị chính là ngành học cung cấp cho sinh viên một nền tảng kiến thức về Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Thuế,... để đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của công việc cũng như của nhà tuyển dụng. Tìm hiểu về đào tạo chuyên ngành Kế toán Quản trị (HP) của Đại học Duy Tân tại đây: Kế toán Quản trị (HP).

 
 
Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.