Trường Kinh Tế & Kinh doanh

Ngành Tài chính - Ngân hàng

Ngành TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG có chuyên ngành đào tạo:

 

Tên Ngành/Chuyên ngành

Mã Ngành/Chuyên ngành (CN)

Tổ hợp môn Xét tuyển

Xét tuyển theo kết quả thi THPT

Xét tuyển theo HỌC BẠ THPT

TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Tài chính Doanh nghiệp

Ngân Hàng

7340201

(Mã CN: 403)

(Mã CN: 404)

1.Toán, Lý, Hoá (A00)
2.Toán, KHTN, Văn (A16)
3.Văn, Toán, Lý (C01)
4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01)
1.Toán, Lý, Hoá (A00)
2.Văn, Toán, Lý (C01)
3.Văn, Toán, Hoá (C02)
4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01)

 

Chuyên ngành đào tạo:

 
* Tài chính Doanh nghiệp (Mã ngành: 7340201; Mã chuyên ngành: 403)

Cùng với nhiệm vụ quản lý việc vận hành, chuyển hóa các nguồn tài chính, nhân lực hoạt động trong lĩnh vực Tài chính còn có khả năng dự báo, giám sát, xử lý các tình huống phát sinh,... phục vụ cho mục tiêu tối đa hóa lợi ích của doanh nghiệp. Tìm hiểu về đào tạo chuyên ngành Tài chính Doanh nghiệp của Đại học Duy Tân tại đây: Tài chính Doanh nghiệp.

 
* Ngân Hàng (Mã ngành: 7340201; Mã chuyên ngành: 404)

Được xem là một trong những chuyên ngành đặc thù quan trọng hàng đầu và đầy tiềm năng của nền kinh tế, chuyên ngành Ngân hàng mang đến nhiều cơ hội nghề nghiệp và thăng tiến trong tương lai cho người theo học. Tìm hiểu về đào tạo chuyên ngành Ngân hàng của Đại học Duy Tân tại đây: Ngân hàng.

 
 
Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.