Trường Kinh Tế & Kinh doanh

Chuyên ngành Đầu tư Tài chính

Đầu tư Tài chính là gì?

 

Đầu tư Tài chính là chuyên ngành thuộc ngành Kinh tế Đầu tư tại Khoa Kinh tế - Tài chính. Đào tạo cử nhân kinh tế có năng lực thực hiện các nghiệp vụ đầu tư tài chính chuyên nghiệp. Trang bị các kiến thức chung về kinh tế, tài chính và đầu tư. Các kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ đầu tư tài chính, về thị trường tài chính về công nghệ tài chính và quản trị rủi ro tài chính hiện đại. Bên cạnh đó, sinh viên được trang bị các kiến thức bổ trợ về pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư tài chính.

 

Sinh viên chuyên ngành Đầu tư Tài chính Trường Kinh tế - Đại học Duy Tân

Sinh viên chuyên ngành Đầu tư Tài chính Trường Kinh tế - Đại học Duy Tân

 

Thời gian Đào tạo chương trình cử nhân: 4 năm

 

Chương trình Đào tạo

Chương trình đào tạo chuyên ngành Đầu tư Tài chính gồm 130 tín chỉ với các nhóm kiến thức:

- Khối kiến thức đại cương và đại cương ngành.

- Khối kiến thức chuyên ngành.

- Tốt nghiệp.

 

Kiến thức

- Nắm được các kiến thức nền tảng về kinh tế, quản trị và công nghệ ứng dụng.

- Hiểu được các lý thuyết về tài chính, phân tích tài chính và đầu tư tài chính.

- Vận dụng được các lý thuyết từ căn bản đến chuyên sâu về đầu tư tài chính để đưa vào thực tiễn phân tích, đánh giá, đưa ra các quyết định đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu, chứng khoán, bất động sản….

- Có năng lực đánh giá, phòng ngừa rủi ro tài chính.

 

LiveStream Tư vấn Tuyển sinh nhóm ngành Kinh doanh và Quản lý

 

Kỹ năng nghề nghiệp

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp các dữ liệu về tài chính của các đơn vị thực tế.

- Kỹ năng giải quyết các vấn đề liên quan đến lựa chọn danh mục đầu tư hiệu quả.

- Kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm để đưa ra các quyết định đầu tư.

- Kỹ năng về ngoại ngữ và tin học đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

- Kỹ năng tự nghiên cứu và học tập phát triển nghề nghiệp trong tương lai.

 

Phương thức Xét tuyển

 

- Xét tuyển thẳng thí sinh theo quy chế của Bộ GD&ĐT và Ưu tiên xét tuyển thẳng theo qui định của trường,

- Xét tuyển dựa vào Kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia HCM & Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2024,

- Xét kết quả kỳ thi THPT năm 2024 vào TẤT CẢ các ngành đào tạo của trường,

-  Xét kết quả Học bạ THPT cho tất cả các ngành: bằng 1 trong 2 hình thức sau

+ Dựa vào kết quả học tập năm lớp 12, cột trung bình cả năm của môn xét tuyển, hoặc

+ Dựa vào kết quả điểm Trung bình môn năm lớp 11 & điểm học kỳ 1 lớp 12

 

 

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.