Trường Khoa học Máy tính

Thạc sĩ Khoa học Máy tính

Mã ngành: 8480101
Văn bằng Tốt nghiệp: Thạc sĩ Khoa học Máy tính
Thời gian Đào tạo: 1,5 năm - 2 năm
Học phí: 16.000.000 đồng/học kỳ
 
Ưu thế & Điểm mạnh
 
Khoa học Máy tính là một trong những lĩnh vực quan trọng góp phần thúc đẩy các ngành nghề khác phát triển. Việc chú trọng đẩy mạnh hoạt động đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực này đã giúp Đại học Duy Tân đạt được nhiều thành tựu và vị trí xếp hạng cao như: đạt kiểm định ABET ngành Công nghệ - Kỹ thuật Phần mềm (năm 2021), ngành Kỹ thuật Mạng và Hệ thống Thông tin Quản lý (năm 2019); ngành Khoa học Máy tính và Kỹ thuật Máy tính xếp Top 251-300 thế giới theo Bảng Xếp hạng Times Higher Education (THE); nằm trong Top 301- 400 thế giới theo Bảng xếp hạng Shanghai Ranking 2021;... Trên nền tảng đó, Đại học Duy Tân đang đạt hiệu quả khá cao trong việc triển khai đào tạo trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ ngành Khoa học Máy tính với sự tham khảo chương trình đào tạo từ Đại học Carnegie Mellon (CMU) - 1 trong 4 đại học hàng đầu về Công nghệ Thông tin ở Mỹ (theo U.S. News 2022).
 
Thạc sĩ ngành Khoa học Máy tính ( Mcs)
 
 
Mục tiêu Đào tạo
 
Chương trình cung cấp cho các học viên những kiến thức và kỹ năng chuyên ngành cần thiết trong lĩnh vực Khoa học Máy tính nói riêng và Công nghệ Thông tin nói chung.
 
Sau khi tốt nghiệp, các Thạc sĩ ngành Khoa học Máy tính có năng lực tự tìm hiểu và tổ chức nghiên cứu ở các bậc học cao hơn hay trong chính đơn vị công tác, có khả năng tham gia các dự án phát triển/khai thác/quản lý phát triển phần mềm và hệ thống thông tin, có khả năng tiếp cận một cách khoa học đối với mọi vấn đề mới trong lĩnh vực này.
 
Đối tượng Xét tuyển
 
• Đã tốt nghiệp đại học đúng ngành, chuyên ngành đăng ký xét tuyển.
 
• Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần, ngành khác với ngành, chuyên ngành được nhà trường bổ sung kiến thức trước khi xét tuyển.
 
• Xét tuyển dựa trên 3 tiêu chí: hạng tốt nghiệp đại học, kinh nghiệm công tác, trình độ ngoại ngữ. Trình độ ngoại ngữ cần có chứng chỉ đạt tối thiểu bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Nếu thí sinh chưacó chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 sẽ tham gia thi tiếng Anh do Nhà trường tổ chức trước khi xét tuyển.
 
Học bổng dành cho Học viên
Học bổng dành cho Học viên
 
Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.