Trường Khoa học Máy tính

Tiến sĩ Khoa học Máy tính

Mã ngành: 9480101
Văn bằng Tốt nghiệp: Tiến sĩ Khoa học Máy tính
Thời gian Đào tạo:
» 3 năm đối với người có bằng Thạc sĩ
» 4 năm đối với người có bằng Đại học
Học phí: 50.000.000đồng/học kỳ
 
Ưu thế & Điểm mạnh
 
Khoa học Máy tính là một trong những lĩnh vực quan trọng góp phần thúc đẩy các ngành nghề khác phát triển. Việc chú trọng đẩy mạnh hoạt động đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực này đã giúp Đại học Duy Tân đạt được nhiều thành tựu và vị trí xếp hạng cao như: đạt kiểm định ABET ngành Công nghệ - Kỹ thuật Phần mềm (năm 2021), ngành Kỹ thuật Mạng và Hệ thống Thông tin Quản lý (năm 2019); ngành Khoa học Máy tính và Kỹ thuật Máy tính xếp Top 251-300 thế giới theo Bảng Xếp hạng Times Higher Education (THE); nằm trong Top 301- 400 thế giới theo Bảng xếp hạng Shanghai Ranking 2021;... Trên nền tảng đó, Đại học Duy Tân đang đạt hiệu quả khá cao trong việc triển khai đào tạo trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ ngành Khoa học Máy tính với sự tham khảo chương trình đào tạo từ Đại học Carnegie Mellon (CMU) - 1 trong 4 đại học hàng đầu về Công nghệ Thông tin ở Mỹ (theo U.S. News 2022).
 
Tiến sĩ ngành Khoa học Máy tính
 
Mục tiêu Đào tạo
 
Chương trình cung cấp cho các nghiên cứu sinh những kiến thức và kỹ năng chuyên môn cao, có khả năng nghiên cứu và lãnh đạo nhóm nghiên cứu các lĩnh vực của chuyên ngành, có tư duy khoa học cũng như biết cách tiếp cận và giải quyết các vấn đề khoa học chuyên ngành,... Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành Khoa học Máy tính, người học sẽ có khả năng phát hiện và trực tiếp giải quyết các vấn đề khoa học thuộc các lĩnh vực kỹ thuật của Khoa học Máy tính, có khả năng nghiên cứu chuyên sâu, đưa ra các kết luận, khuyến cáo khoa học mang tính chuyên gia về lĩnh vực Thuật toán, Xử lý Dữ liệu, Trí tuệ Nhân tạo,Thị giác Máy tính,...
 
Đối tượng Xét tuyển
 
Có bằng tốt nghiệp Đại học loại Giỏi trở lên hoặc bằng Thạc sĩ. Có kinh nghiệm nghiên cứu thể hiện qua luận văn Thạc sĩ của chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu; hoặc là tác giả của 1 bài báo, báo cáo khoa học liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đã được đăng hoặc được nhận đăng trên các tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 36 tháng tính đến ngày đăng ký dự tuyển; hoặc có thời gian công tác từ 24 tháng trở lên là giảng viên, nghiên cứu viên tại các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, Có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu trình độ bậc 4 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được Bộ Giáo dục & Đào tạo công bố.
 
Học bổng dành cho Nghiên cứu Sinh
Học bổng dành cho Nghiên cứu Sinh
 

 

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.