Đào tạo Từ xa/Bằng 2/Liên thông

Ngành Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp

Chương trình đào tạo trực tuyến chuyên ngành Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp của Đại học Duy Tân áp dụng công nghệ đào tạo Đại học Trực Tuyến (E- Learning) tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay. Chương trình nhằm cung cấp cho xã hội nhiều Kỹ sư Xây dựng, góp phần không nhỏ vào việc kiến tạo nên những công trình lớn có tính thẩm mỹ cao, những công trình phục vụ đời sống cũng như hoạt động sản xuất của con người.
 
Thời gian Đào tạo
 
- Đối với người đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương), thời gian đào tạo: 4 năm.
- Đối với người đã tốt nghiệp Trung cấp, Trung cấp nghề, Cao đẳng/Cao đẳng nghề hoặc đang học năm cuối Cao đẳng/Cao đẳng nghề, thời gian đào tạo: 2,5 năm.
- Đối với người đã tốt nghiệp Đại học/hoặc đang học năm cuối Đại học, thời gian đào tạo: 2 năm.
Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.