Trường Công Nghệ

Tiến sĩ Kỹ thuật Xây dựng

Mã ngành: 9580201
Văn bằng Tốt nghiệp: Tiến sĩ Kỹ thuật Xây dựng
Thời gian Đào tạo:
» 3 năm đối với người có bằng Thạc sĩ
» 4 năm đối với người có bằng Đại học
Học phí: 50.000.000 đồng/học kỳ
 
Ưu thế & Điểm mạnh
 
Xu thế phát triển dựa trên các thành tựu khoa học công nghệ về đổi mới các vật liệu truyền thống, tạo ra các tổ hợp vật liệu mới có nhiều tính năng, module hóa, tiêu chuẩn hóa, tiền chế cấu kiện; sử dụng nhiều thiết bị tự động (bán tự động), thiết bị thông minh vào thi công; Trí tuệ Nhân tạo, công nghệ kỹ thuật số và dữ liệu lớn;... vào lĩnh vực Xây dựng đã và đang tạo ra một nhu cầu lớn về đội ngũ các học viên Thạc sĩ, các nghiên cứu sinh ngành Xây dựng ở các trường đại học.
 
Để đáp ứng nhu cầu đó, chương trình Sau Đại học trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ ngành Kỹ thuật Xây dựng tại Đại học Duy Tân đang ra sức đầu tư về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên cùng chương trình đào tạo để cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực trình độ cao về các mảng ngành Xây dựng.
 
Tiến sĩ ngành Kỹ thuật Xây dựng
 
Mục tiêu Đào tạo
 
Chương trình được xây dựng để cung cấp cho người học những kiến thức chuyên sâu về Kỹ thuật Xây dựng. Cụ thể, chương trình học sẽ giúp học viên củng cố và phát triển tư duy, kiến thức về: các biện pháp tổ chức quản lý xây dựng công trình, kết cấu công trình, cơ học vật rắn, cơ học đất, nền móng công trình, thi công công trình xây dựng, thiết kế các kết cấu đặc biệt, quản lý các dự án lớn, phức tạp, áp dụng công nghệ và vật liệu mới trong xây dựng, tối ưu hóa kết cấu, phân tích nguyên nhân phá hoại, hư hỏng công trình, sửa chữa và gia cố công trình,...
 
Đối tượng Xét tuyển
 
Có bằng tốt nghiệp Đại học loại Giỏi trở lên hoặc bằng Thạc sĩ. Có kinh nghiệm nghiên cứu thể hiện qua luận văn Thạc sĩ của chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu; hoặc là tác giả của 1 bài báo, báo cáo khoa học liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đã được đăng hoặc được nhận đăng trên các tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 36 tháng tính đến ngày đăng ký dự tuyển; hoặc có thời gian công tác từ 24 tháng trở lên là giảng viên, nghiên cứu viên tại các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, Có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu trình độ bậc 4 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được Bộ Giáo dục & Đào tạo công bố.
 
Học bổng dành cho Nghiên cứu Sinh
Học bổng dành cho Nghiên cứu Sinh
 
Các Ngành khác
Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.