Trường Khoa học Máy tính

Ngành Mạng Máy tính và Truyền thông Dữ liệu

Ngành MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU có chuyên ngành đào tạo:

 

Tên Ngành/Chuyên ngành

Mã Ngành/Chuyên ngành (CN)

Tổ hợp môn Xét tuyển

Xét tuyển theo kết quả thi THPT

Xét tuyển theo HỌC BẠ THPT

MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU

7480102

(Mã CN: 140)

1.Toán, Lý, Hoá (A00)
2.Toán, KHTN, Văn (A16)
3.Toán, Lý, Ngoại ngữ (A01)
4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01)
1.Toán, Lý, Hoá (A00)
2.Văn, Toán, Lý (C01)
3.Văn, Toán, Hoá (C02)
4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01)
 
 
* Mạng Máy tính và Truyền thông Dữ liệu (Mã ngành: 7480102; Mã chuyên ngành: 140) 

Chương trình đào tạo được thiết kế theo các chuẩn quốc tế cao nhất về quy trình chất lượng như chuẩn ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology), chuẩn ACM (Association for Computing Machinery), và cập nhật các công nghệ mới nhất của các tập đoàn CNTT hàng đầu thế giới như Microsoft, IBM, Oracle, CISCO,… Tìm hiểu về đào tạo chuyên ngành Mạng máy tính và Truyền thông Dữ liệu của Đại học Duy Tân tại đây: Mạng máy tính và Truyền thông Dữ liệu.

 
Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.