Trường Khoa học Máy tính

Ngành Khoa học máy tính

Ngành KHOA HỌC MÁY TÍNH có chuyên ngành đào tạo:

 

Tên Ngành/Chuyên ngành

Mã Ngành/Chuyên ngành (CN)

Tổ hợp môn Xét tuyển

Xét tuyển theo kết quả thi THPT

Xét tuyển theo HỌC BẠ THPT

KHOA HỌC MÁY TÍNH

7480101

(Mã CN: 130)

1.Toán, Lý, Hoá (A00)
2.Toán, KHTN, Văn (A16)
3.Toán, Lý, Ngoại ngữ (A01)
4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01)
1.Toán, Lý, Hoá (A00)
2.Văn, Toán, Lý (C01)
3.Văn, Toán, Hoá (C02)
4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01)
 
 
* Khoa học Máy tính (Mã ngành: 7480101; Mã chuyên ngành: 130) 

Chương trình đào tạo ngành Khoa học Máy tính do vậy sẽ trang bị cho sinh viên kiến thức nền tảng và chuyên sâu về: cấu trúc máy tính, ngôn ngữ lập trình phần mềm và phần cứng, trí tuệ nhân tạo, bảo mật và an toàn máy tính, xử lý dữ liệu khối lượng lớn từ mạng internet,… Tìm hiểu về đào tạo chuyên ngành Khoa học Máy tính của Đại học Duy Tân tại đây: Khoa học Máy tính.

 
Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.