Trường Khoa học Máy tính

Ngành Khoa học dữ liệu

Ngành KHOA HỌC DỮ LIỆU có chuyên ngành đào tạo:

 

Tên Ngành/Chuyên ngành

Mã Ngành/Chuyên ngành (CN)

Tổ hợp môn Xét tuyển

Xét tuyển theo kết quả thi THPT

Xét tuyển theo HỌC BẠ THPT

KHOA HỌC DỮ LIỆU

7480109

(Mã CN: 135)

1.Toán, Lý, Hoá (A00)
2.Toán, KHTN, Văn (A16)
3.Toán, Lý, Ngoại ngữ (A01)
4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01)
1.Toán, Lý, Hoá (A00)
2.Văn, Toán, Lý (C01)
3.Văn, Toán, Hoá (C02)
4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01)
 
 
* Khoa học Dữ liệu (Mã ngành: 7480109; Mã chuyên ngành: 135) 

Chương trình được thiết kế và giảng dạy bởi các giảng viên hàng đầu trong nước và quốc tế, dành nhiều thời gian gian thực hành và thực tập tại doanh nghiệp lớn nhằm đào tạo ra các nhà khoa học dữ liệu chất lượng cao, sẵn sàng cho nhu cầu nhân lực của Công nghiệp 4.0 tại Việt Nam và trên Thế giới. Tìm hiểu về đào tạo chuyên ngành Khoa học Dữ liệu của Đại học Duy Tân tại đây: Khoa học Dữ liệu.

 
Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.