Đào tạo Từ xa/Bằng 2/Liên thông

Ngành Tài chính - Ngân hàng

Tài chính Ngân hàng là ngành liên quan đến tất cả các dịch vụ giao dịch tài chính, lưu thông và vận hành tiền tệ, thông qua ngân hàng và các công cụ tài chính được ngân hàng phát hành nhằm bảo lãnh, thanh toán, chi trả trong nội địa và quốc tế. Ngành này cung cấp lao động cho các công ty tài chính, bảo hiểm, ngân hàng.
 
Với nhiều tính ưu việt, tạo thuận lợi cho cả người dạy cũng như người học: đào tạo/học tập mọi lúc mọi nơi, tiết kiệm chi phí, tiết kiệm thời gian, uyển chuyển và linh động trong bố trí nội dung, chương trình đào tạo, cũng như sắp xếp lịch học của học viên ..., Đào tạo Trực tuyến ngành Tài chính - Ngân hàng của Đại học Duy Tân đang đáp ứng nhu cầu theo học của rất nhiều người học khắp cả nước.
 
Thời gian Đào tạo
 
- Nếu có bằng THPT (hoặc tương đương), thời gian đào tạo khoảng: 4 năm 
- Nếu đã tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp, thời gian đào tạo khoảng: 2,5 năm
- Nếu đã tốt nghiệp Cao đẳng khác nhóm ngành, thời gian đào tạo khoảng: 2,5 năm
- Nếu đã tốt nghiệp Cao đẳng cùng nhóm ngành, thời gian đào tạo khoảng: 2 năm
- Nếu đã tốt nghiệp Đại học (hoặc đang học), thời gian đào tạo khoảng: 2 năm
Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.